ตารางซีรีส์เกาหลี 2565 : List of Upcoming Korean Dramas for 2022


ตารางที่รวบรวมรายชื่อซีรีส์เกาหลีที่ออนแอร์ภายในปี 2022 โดยเรียงลำดับตามวันและเดือนที่เริ่มออนแอร์ พร้อมทั้งชี้ช่องทางในการรับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อเพื่อตามอ่านเรื่องย่อและรายละเอียดเพิ่มเติมของซีรีส์แต่ละเรื่องได้อีกด้วย


มกราคม

Day January Thaisub
3 Ghost Doctor Viu
Jan Juvenile Judgement Netflix
Jan All of Us Are Dead Netflix
Jan Those Who Read Hearts of Evil -

กุมภาพันธ์

Day February Thaisub
Feb Sponsor -

มีนาคม

Day March Thaisub
Mar Show Time From Now On -

เมษายน

Day April Thaisub
Apr Again My Life -

พฤษภาคม

Day May Thaisub

มิถุนายน

Day June Thaisub

กรกฎาคม

Day July Thaisub

สิงหาคม

Day August Thaisub

กันยายน

Day September Thaisub

ตุลาคม

Day October Thaisub

พฤศจิกายน

Day November Thaisub

ธันวาคม

Day December Thaisub

ครึ่งปีแรก

Day First Half Thaisub
- Kiss Sixth Sense Disney+
FH Why Did You Come to My House -
FH Little Women -
FH The Police Station Next to the Fire Station -
FH Bloody Love -
FH That Guy's Voice -
FH Cruel Miss Ae Ran -
FH Military Prosecutor Doberman -
FH Dr. Lawyer -
FH Office Romance Cruelty -
FH Tomorrow -

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half Thaisub
SH Bungee Jumping of Their Own -
SH The Golden Spoon -

ยังไม่ประกาศ

Day TBA Thaisub
- Blind -
- Gaus Electronics -
- Pachinko -
- Surviving as a Celebrity Manager -
- Kill Hill -
- The Thief: The Sound of the Sword -
- Fabulous -
- The Tree Dies Standing -
- Gangster -
- Shooting Star iQiyi
- Superior Day -
- Duty After School -
- Insider -
- Military Prosecutor Doberman -
- Little Women -

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า