ตารางซีรีส์เกาหลี 2021


มกราคม

Day January
18 Sunbae, Don't Put On That Lipstick
22 To My Star

กุมภาพันธ์

Day February
1 LUCA
1 Love Scene Number
3 Hello? It's Me!
10 Sisyphus: The Myth
19 Beyond Evil
20 Times
26 Dear M
Feb River Where the Moon Rises

มีนาคม

Day March
Mar Snowdrop
Mar OK Kwang Sisters
Mar Oh! Master

เมษายน

Day April
Apr Island
Apr A Terrifying Cohabitation

พฤษภาคม

Day May

มิถุนายน

Day June
Jun Hospital Playlist 2

กรกฎาคม

Day July

สิงหาคม

Day August

กันยายน

Day September

ตุลาคม

Day October

พฤศจิกายน

Day November

ธันวาคม

Day December

ครึ่งปีแรก

Day First Half
FH Mr. Hong
FH One the Woman
FH The One Day Destruction Entered the Front Door of My House
FH When the Day Breaks
FH Racket Boys
FH Mouse
FH Imitation
FH Fly High Butterfly
FH School 2021
FH Crazy Person in the Area
FH Link
FH Dark Hole
FH Law School
FH Jirisan
FH All of Us Are Dead
FH Bossam - Stealing Fate
FH Daebak Real Estate
FH I Know It
FH Undercover
FH Voice 4

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half
SH Tale of Secret Agent and Joy
SH That Night
SH You Are My Spring

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- A Wonderful Sight
- Exemplary Family
- The Mentalist
- Blue Spring From A Distance
- You Make Me Dance
- Writing Your Destiny
- Birth of a Tragedy
- Yeonmo
- The Immortal
- Why Oh Soo Jae?
- Out of Your Mind
- Duke City
- Juvenile Judgement
- High Class
- W: The City of Women Who Never Die
- Mr. Robin
- The Curious Stalker
- Black Sun
- Person Who Look Likes You
- Money Heist
- Finger
- Youth
- Pachinko
- Come to Witch's Restaurant
- Red Cuff of the Sleeve
- Devilish Judge
- No Longer Human
- Nemesis
- Vincenzo
- Monthly House
- May Youth
- The Silent Sea
- Hong Chun Gi
- Now, We Are Breaking Up
- Deluxe Taxi
- So Not Worth it
- Joseon Exorcist
- Like Butterfly
- Crime Puzzle
- Here
- Move to Heaven
- Wings, Fly Up
- MINE
- Kingdom: Ashin of the North
- Love Alarm 2
- Annarasumanara
- D.P Dog Day
- I Am a Nurse, a Human
- Moving
- Hellbound
- Suriname
- Round Six
- Smoking Gun
- Oh Man Sang and Prejudice
- Yumi's Cells
- Salvation Interpreter
- The Year We Turned 29
- Hero

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า