ตารางซีรีส์เกาหลี 2564 : List of Upcoming Korean Dramas for 2021


มกราคม

Day January
18 Sunbae, Don't Put On That Lipstick
22 To My Star
22 Love ft. Marriage and Divorce

กุมภาพันธ์

Day February
1 L.U.C.A.: The Beginning
1 Love Scene Number
15 River Where the Moon Rises
17 Sisyphus: The Myth
17 Hello? It's Me!
19 The Penthouse 2
19 Beyond Evil
20 Vincenzo
20 Times
26 Dear M

มีนาคม

Day March
3 Mouse
3 tvN Drama Stage 2021
12 Love Alarm 2
13 Revolutionary Sisters
22 Joseon Exorcist
22 Navillera
24 Oh! Master

เมษายน

Day April
9 Deluxe Taxi
14 Law School
14 Sell Your Haunted House
15 Nobleman Ryu’s Wedding
23 Undercover
24 Dark Hole

พฤษภาคม

Day May
1 Bossam - Stealing Fate
7 Imitation
May MINE
May My Roommate is a Gumiho

มิถุนายน

Day June
Jun Nevertheless
Jun Hospital Playlist 2

กรกฎาคม

Day July

สิงหาคม

Day August

กันยายน

Day September

ตุลาคม

Day October

พฤศจิกายน

Day November

ธันวาคม

Day December

ครึ่งปีแรก

Day First Half
FH Twenty Five Twenty One
FH Mr. Hong
FH One the Woman
FH The One Day Destruction Entered the Front Door of My House
FH Racket Boys
FH Fly High Butterfly
FH School 2021
FH Crazy Person in the Area
FH Link
FH All of Us Are Dead
FH Voice 4

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half
SH Crime Puzzle
SH Bad and Crazy
SH Blue Birthday
SH Oasis
SH The Speed Going To You 483km
SH Sleep Memo
SH Uncle
SH When the Day Breaks
SH Jirisan
SH No Longer Human
SH Out of Your Mind
SH Police Academy
SH Hometown
SH Ghost Doctor
SH Island
SH Duke City
SH Devilish Judge
SH Thinking of Moon When Flowers Bloom
SH Tale of Secret Agent and Joy
SH That Night
SH You Are My Spring

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- You Can't Go Back
- Idol
- Tracer
- Goedam 2
- Ryu Seonbi's Wedding Ceremony
- That Year, We Are
- The Office Blind Date
- Glitch
- Happiness
- Princess Hours
- Office Romance Cruelty
- Thirty Nine
- Zero (0)
- Snowdrop
- Our Police Course
- Dalli and Gamjatang
- I Have a Goal
- A Wonderful Sight
- Exemplary Family
- The Mentalist
- Blue Spring From A Distance
- You Make Me Dance
- Writing Your Destiny
- Birth of a Tragedy
- Yeonmo
- Why Oh Soo Jae?
- Juvenile Judgement
- High Class
- W: The City of Women Who Never Die
- Mr. Robin
- The Curious Stalker
- Black Sun
- Person Who Look Likes You
- Money Heist
- Finger
- Youth
- Pachinko
- Come to Witch's Restaurant
- Red Cuff of the Sleeve
- Nemesis
- Monthly House
- May Youth
- The Silent Sea
- Hong Chun Gi
- Now, We Are Breaking Up
- So Not Worth it
- Here
- Move to Heaven
- Wings, Fly Up
- Kingdom: Ashin of the North
- Annarasumanara
- D.P Dog Day
- I Am a Nurse, a Human
- Moving
- Hellbound
- Suriname
- Round Six
- Smoking Gun
- Oh Man Sang and Prejudice
- Yumi's Cells
- Salvation Interpreter
- The Year We Turned 29
- Hero

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า