ตารางซีรีส์ 2021


มกราคม

Day January
Jan Times

กุมภาพันธ์

Day February

มีนาคม

Day March
Mar Snowdrop
Mar Oh! Master

เมษายน

Day April
Apr Island

พฤษภาคม

Day May

มิถุนายน

Day June

กรกฎาคม

Day July

สิงหาคม

Day August

กันยายน

Day September

ตุลาคม

Day October

พฤศจิกายน

Day November

ธันวาคม

Day December

ครึ่งปีแรก

Day First Half
FH Dark Hole
FH Sunbae, Don't Put On That Lipstick
FH Law School
FH Jirisan
FH All of Us Are Dead
FH Bossam - Stealing Fate
FH You Are My Spring
FH Daebak Real Estate
FH I Know It
FH Undercover
FH Voice 4

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- Youth
- Pachinko
- Come to Witch's Restaurant
- The One Day Destruction Entered the Front Door of My House
- Mouse
- A Cut to Heart
- Red Cuff of the Sleeve
- Devilish Judge
- No Longer Human
- Monster
- Nemesis
- Vincenzo
- Monthly House
- May Youth
ใหม่กว่า เก่ากว่า