ตารางภาพยนตร์เกาหลี 2020


มกราคม

Day January
15 Secret Zoo
22 The Man Standing Next
22 Mr. Zoo: The Missing VIP
22 Hitman: Agent Jun

กุมภาพันธ์

Day February
5 The Closet
12 An Honest Candidate

มีนาคม

Day March

เมษายน

Day April
23 Time to Hunt
29 Hotel Lake

พฤษภาคม

Day May

มิถุนายน

Day June
4 Intruder
10 Innocence
18 Baseball Girl
24 #Alive

กรกฎาคม

Day July
15 Peninsula
29 Steel Rain 2: Summit

สิงหาคม

Day August
5 Deliver Us From Evil
12 Okay Madam
20 An Old Lady

กันยายน

Day September
2 Oh! My Gran
23 The Swordsman
23 Diva
29 Pawn

ตุลาคม

Day October
8 P1H: The Beginning of a New World
Oct Voice of Silence
Oct Samjin Company English Class
Oct Untact

พฤศจิกายน

Day November
27 Call
Nov Collectors

ธันวาคม

Day December
10 Josee
Dec New Year Blues

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- Bargaining
- Season of You and Me
- Alien
- Hell
- Puppy
- Bi Gwang
- Killing Romance
- The Girl Riding a Bulldozer
- The Miracle
- 6/45
- Double Patty
- Night in Paradise

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า