ตารางภาพยนตร์ 2020


มกราคม

Day January
15 Secret Zoo
22 The Man Standing Next
22 Mr. Zoo: The Missing VIP
22 Hitman: Agent Jun

กุมภาพันธ์

Day February
5 The Closet
12 An Honest Candidate

มีนาคม

Day March

เมษายน

Day April
23 Time to Hunt
29 Hotel Lake

พฤษภาคม

Day May

มิถุนายน

Day June
4 Intruder
10 Innocence
18 Baseball Girl
24 #Alive

กรกฎาคม

Day July
15 Peninsula
29 Steel Rain 2: Summit

สิงหาคม

Day August
5 Deliver Us From Evil
12 Okay Madam
20 An Old Lady

กันยายน

Day September
2 Oh! My Gran
23 The Swordsman
23 Diva
29 Pawn

ตุลาคม

Day October
Oct Voice of Silence
Oct Samjin Company English Class
Oct P1H: The Beginning of a New World
Oct Untact

พฤศจิกายน

Day November
27 Call
Nov Collectors

ธันวาคม

Day December

ครึ่งปีแรก

Day First Half

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half
SH Space Sweepers

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- Bargaining
- Season of You and Me
- Rain and Your Story
- Alien
- Hell
- Puppy
- Bi Gwang
- Killing Romance
- The Girl Riding a Bulldozer
- Dream
- The Miracle
- Silence
- Sweet and Sour
- Hello, My Soulmate
- 6/45
- Pipeline
- The Eighth Night
- Handsome Guys
- Double Patty
- Night in Paradise
ใหม่กว่า เก่ากว่า