ตารางซีรีส์ 2020


มกราคม

Day January
3 Touch
6 Dr. Romantic 2
15 Money Game
22 The Game: Towards Zero
29 Forest
31 Itaewon Class

กุมภาพันธ์

Day February
1 Tell Me What You Saw
7 My Holo Love
10 The Cursed
17 Hi Dracula
21 Hyena
22 Hi Bye Mama
24 When the Weather is Fine

มีนาคม

Day March
2 Nobody Knows
11 Memorist
12 Hospital Playlist
13 Kingdom 2
18 Find Me in Your Memory
23 A Piece of Your Mind
23 365: Repeat The Year
25 Meow, The Secret Boy
27 The World of the Married
27 Yoo Byeol Na! Chef Moon
28 Rugal
28 Once Again
29 Somehow Family

เมษายน

Day April
6 How to Buy a Friend
17 The King: Eternal Monarch
20 Born Again
25 When My Love Blooms
27 Good Casting
29 Extracurricular

พฤษภาคม

Day May
6 Soul Mechanic
13 Oh My Baby
17 Kingmaker: The Change of Destiny
20 Mystic Pop-up Bar
20 Kkondae Intern
23 Team Bulldog: Off-duty Investigation
25 Dinner Mate
25 Sweet Munchies

มิถุนายน

Day June
1 My Unfamiliar Family
19 Backstreet Rookie
20 It’s Okay to Not Be Okay

กรกฎาคม

Day July
1 Into the Ring
6 To All Guys Who Loved Me
6 Model Detective
8 Was It Love?
10 Graceful Friends
11 Train
22 Chip In
29 Flower of Evil

สิงหาคม

Day August
11 Love is Annoying, But I Hate Being Lonely
14 SF8
15 Stranger 2
19 When I Was the Prettiest
28 Alice
29 Missing: The Other Side
31 Do You Like Brahms?

กันยายน

Day September
1 Amanza
1 Love Revolution
4 Lies of Lies
7 Record of Youth
18 Mr. Heart
18 More Than Friends
19 Oh! Samgwang Villa
21 18 Again
21 Zombie Detective
25 The School Nurse Files

ตุลาคม

Day October
5 My Dangerous Wife
7 Tale of the Nine Tailed
7 Private Lives
7 Do Do Sol Sol La La Sol
17 Start-Up
17 Search
21 The Spies Who Loved Me
26 Penthouse
26 Kairos
Oct Please Don't Meet Him

พฤศจิกายน

Day November
17 Live On
21 Revenge
28 Wonderful Rumors
Nov Queen Cheorin
Nov Birthcare Center

ธันวาคม

Day December
2 If You Cheat, You Die
Dec Fly Up Butterfly

ครึ่งปีแรก

Day First Half
FH Hush

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half
SH I Am a Nurse, a Human
SH True Beauty
SH Crime Puzzle
SH Fly From Rags To Riches
SH City Couple's Way of Love

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- D.P Dog Day
- Suriname
- Squid Games
- Day and Night
- Sweet Home
- LUCA
- Smoking Gun
- Oh Man Sang and Prejudice
- The Silent Sea
- Sisyphus: The Myth
- Hong Chun Gi
- Joseon Exorcist
- Yumi's Cells
- Run On
- Human Disqualification
- A Terrifying Cohabitation
- Hero
- Secret Royal Inspector
- Like Butterfly
- Now, We Are Breaking Up
- Bulgasal
- Hello? It's Me!
- Salvation Interpreter
- Here
- Annarasumanara
- Move to Heaven
- Moving
- The Year We Turned 29
- School 2020
- I Wish the World Would End Tomorrow
- Summer Guys
ใหม่กว่า เก่ากว่า