ตารางภาพยนตร์เกาหลี 2565 : List of Upcoming Korean Movies for 2022


ตารางที่รวบรวมรายชื่อภาพยนตร์เกาหลีที่ออกฉายภายในปี 2022 โดยเรียงลำดับตามวันและเดือนที่เริ่มออกฉาย พร้อมทั้งชี้ช่องทางในการรับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อเพื่อตามอ่านเรื่องย่อและรายละเอียดเพิ่มเติมของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้อีกด้วย


มกราคม

Day January Thaisub
5 The Policeman's Lineage -
12 Special Cargo -
26 Kingmaker -

กุมภาพันธ์

Day February Thaisub
11 Love and Leashes Netflix

มีนาคม

Day March Thaisub

เมษายน

Day April Thaisub
8 Yacha Netflix
20 The Anchor -

พฤษภาคม

Day May Thaisub
18 The Roundup Disney+

มิถุนายน

Day June Thaisub
1 Cassiopeia Viu
8 Broker -
15 The Witch: Part 2. The Other One Viu
29 Decision to Leave -

กรกฎาคม

Day July Thaisub
20 Alienoid Prime Video
27 Hansan -

สิงหาคม

Day August Thaisub
3 Emergency Declaration -
5 Carter Netflix
24 6/45 Viu
26 Seoul Vibe Netflix

กันยายน

Day September Thaisub
28 Life is Beautiful -
28 Project Wolf Hunting -

ตุลาคม

Day October Thaisub
21 20th Century Girl Netflix
26 Remember -
26 Confession -

พฤศจิกายน

Day November Thaisub
16 Ditto -
16 Decibel -
23 The Owl -
30 Birth -
Nov Apgujeong Report -

ธันวาคม

Day December Thaisub
7 A Christmas Carol -
28 Gentleman -

ครึ่งปีแรก

Day First Half Thaisub
FH Concrete Utopia -
FH Confidential Assignment 2: International -
FH The Point Men -
FH The Pirates: The Last Royal Treasure Netflix
FH Dead Man -

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half Thaisub

ยังไม่ประกาศ

Day TBA Thaisub
- Comment Unit -
- Ballerina Netflix
- Sweet Water -
- Reawaken Man -
- Rebound -
- The Wilderness -
- Gangnam -
- Escape -
- Spring in Seoul -
- Cobweb -
- The Next Sohee -
- One Win -
- Sad Tropical -
- Ungnami -
- Sleep -
- 2 O’Clock Date -
- Wonderland -
- The Hidden Face -
- Brave Citizen -
- Dog Days -
- Bogotá -
- Accident -
- Man Looking Left, Woman Looking Right -
- The Land of Happiness -
- An Honest Candidate 2 -
- KILL Bok-Soon -
- Holy Night: Demon Hunters -
- Jeon, Ran -
- A Child Who Can Die -
- Streaming -
- Unspeakable Secret -
- High Five -
- Single in Seoul -
- The Moon -
- Firemen -
- Hunt -
- Matin Calme -
- The Match -
- Dream -
- Silence -
- Handsome Guys -

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า