ตารางภาพยนตร์เกาหลี 2564 : List of Upcoming Korean Movies for 2021


มกราคม

Day January

กุมภาพันธ์

Day February
5 Space Sweepers

มีนาคม

18 A Distant Place
31 Shades of the Heart

เมษายน

Day April
28 Rain and Your Story

พฤษภาคม

Day May

มิถุนายน

Day June
4 Sweet and Sour

กรกฎาคม

Day July

สิงหาคม

Day August

กันยายน

Day September

ตุลาคม

Day October

พฤศจิกายน

Day November

ธันวาคม

Day December

ครึ่งปีแรก

Day First Half
FH Wonderland

ครึ่งปีหลัง

Day Second Half

ยังไม่ประกาศ

Day TBA
- Recalled
- The Owl
- Streaming
- Carter
- Smugglers
- Moral Sense
- Wolf Hunting
- Her Bucket List
- Unspeakable Secret
- High Five
- The Decibel
- Phantom
- Apgujeong Report
- The Witch: Part 2
- Single in Seoul
- The Moon
- Hansan
- Emergency Declaration
- Firemen
- The Pirates: Goblin Flag
- The Cursed: Again
- Broker
- Concrete Utopia
- Hunt
- Confidential Assignment 2
- Matin Calme
- The Match
- Dream
- Silence
- Handsome Guys
- The Eighth Night
- Pipeline
- Soulmate
- Confession
- Seobok

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า