[แปลเพลง] As One - February 29th (2월 29일) : ความทรงจำลืมเลือนไปก็กลับชัดเจนขึ้นมาเหมือนกับวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์


Title: February 29th (2월 29일)
Album: February 29th (2월 29일)
Artist: As One
Lyrics, Composed, Arranged: OUOW


평소에는 없다가
พยองโซเอนึน ออบตากา
ปกติแล้วไม่มี

가끔 나타나는 날
คากึม นาทานานึน นัล
วันที่มีแค่บางครั้งบางคราว

너의 기억들이 그렇듯
นาเอ คียอกดึลลี กือรอตึท
เหมือนความทรงจำของเธอ

빈틈 사이로 들어오는 너
พินทึม ซาอีโร ดึลลีโอนึน นอ
ที่เธอผ่านเข้ามาในช่องว่างนั้น

종일 잊고 지내다
จงงิล อิชโก จีแนตา
ลืมเลือนทั้งวันไปจนหมด

가끔 떠오르는 날
คากึม ตอโอรึนึน นัล
วันที่เข้ามาอยู่ในใจในบางครั้ง

우리 추억들이 그렇듯이
อูรี ชูออกดึลลี กือรอตึทชี
เหมือนความทรงจำของเรา

조용하게 네가 그려져
โชยงฮีเก เนกา กือรยอจยอ
ที่เธอถูกขีดเขียนไว้อย่างเงียบ ๆ

잊을만하면 나타나
อิชจึลมันนามยอน นาทานา
ก็นึกขึ้นมาได้เมื่อลืมเลือนไป

네 기억이 희미해지다
เน คียอกกี ฮีมีเฮจีตา
ความทรงจำของเธอที่เลือนหายไป

다시금 네가 떠올라 가끔씩
ตาชีกึม เนกา ตอโอลลา กากึมชิก
บางครั้งก็คิดถึงเธอขึ้นมาอีก

조용하게 네가 내게 들어와
โชยงฮาเก เนกา เนเก ดึลลอวา
เธอก็ได้กลับมาหาฉันอย่างเงียบ ๆ

네 기억이 희미해지다
เน คียอกกี ฮีมีเฮจีตา
ความทรงจำของเธอที่เลือนหายไป

네 기억이 선명해져 가
เน คียอกกี ซอนมยองเงจยอ กา
ความทรงจำของเธอก็กลับชัดเจนขึ้นมา

그렇게 넌 나를 찾아와
กือรอเก นอน นารึล ชัชจาวา
ซึ่งเธอก็ได้มาพบกับฉัน

2월의 마지막 날처럼
ทูวอลเล มาจีมัก นัลชอรอม
เหมือนวันสุดท้ายของเดือนของกุมภาพันธ์

하얀 종이 위에다
ฮายัน จงงี วีเอตา
บนแผ่นกระดาษสีขาว

너의 이름 세 글자
นาเอ อีรึม เซ กึลจา
ชื่ออักษรสามตัวของเธอ

낯선 듯 익숙히 적어내면
นัชชอน ดึท อิกซุกกี จอกกอเนมยอน
ถ้าเธอเขียนลงไปเหมือนกับคนแปลกหน้า

오늘 하루가 너로 채워져
โอนึล ฮารูกา นอโร เชวอจอ
วันนี้ถูกจึงเติมเต็มด้วยเธอ

잊을만하면 나타나
อิชจึลมันนามยอน นาทานา
ก็นึกขึ้นมาได้เมื่อลืมเลือนไป

네 기억이 선명해져 가
เน คียอกกี ซอนมยองเงจยอ กา
ความทรงจำของเธอก็กลับชัดเจนขึ้นมา

그렇게 넌 나를 찾아와
กือรอเก นอน นารึล ชัชจาวา
ซึ่งเธอก็ได้มาพบกับฉัน

2월의 마지막 날처럼
ทูวอลเร มาจีมัก นัลชอรอม
เหมือนกับวันสุดท้ายของเดือนของกุมภาพันธ์

아무것도 아니었던 네가
อามูกอชโต อานีออซตอน เนกา
ไม่มีเธอแล้ว

갑자기 내 전부가 돼버리는 날
คับจากี เร ชอนบุกา ตเสบอรินึน นัล
วันเวลาที่ได้กลายเป็นทุกอย่างของฉันในทันทีนั้น

불쑥 내 기억 속에 들어와 어질러놓곤
พุลซุก เน กีออก ซกเก ดึลลอวา อาจิลรอนึกกึน
ได้กลับมาในความทรงจำและยุ่งเหยิงไปหมด

아무 대답 없이 넌 다시 사라져
อามูล แตดับ ออบชี นอน ตาชี ซาราจยอ
เธอก็หายไปอีกโดยไม่ได้ตอบกลับมา

잊을만하면 나타나
อิชจึลมันนามยอน นาทานา
ก็นึกขึ้นมาได้เมื่อลืมเลือนไป

네 기억이 희미해지다
เน คียอกกี ฮีมีเฮจีตา
ความทรงจำของเธอที่เลือนหายไป

다시금 네가 떠올라 가끔씩
ตาชีกึม เนกา ตอโอลลา กากึมชิก
บางครั้งก็คิดถึงเธอขึ้นมาอีก

조용하게 네가 내게 들어와
โชยงฮาเก เนกา เนเก ดึลลอวา
เธอก็ได้กลับมาหาฉันอย่างเงียบ ๆ

잊을만하면 나타나
อิชจึลมันนามยอน นาทานา
ก็นึกขึ้นมาได้เมื่อลืมเลือนไป

이 계절의 끝에 피어나
อี คเยชอลเล กึทเท พีออนา
ก็ได้เบ่งบานขึ้นมาในช่วงปลายฤดูกาลนี้

하루를 더 더해 이 순간
ฮารูรึล ตอ ตอเฮ อี ซุนกัน
ได้เติมเต็มอีกวันในตอนนี้

잊혀져 가던 네가 보여
อิชชยอจยอ คาตอน เนกา โบยอ
ได้พบเธอที่ถูกลืมเลือนไปแล้ว

겨울의 끝 봄의 시작에서
คยออุลเล กึท บมเม ชีจักเกซอ
ในตอนปลายฤดูหนาว ตอนเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ

----------------------------------------------------
Lyrics: melon
Kor-Eng Trans: Agatha Edith
Eng-Thai Trans: 눈의꽃

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า