[แปลเพลง] Baekhyun (EXO) - Is It Me? (Lovers of the Red Sky OST Part 1) : คนนั้นใช่ฉันหรือเปล่า คนที่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอ


Title: Is It Me?
Artist: Baekhyun (EXO)
Original Soundtrack: Lovers of the Red Sky OST


바람이 불어오는 대로
บารามี บูรอโอนึน แดโร
เมื่อลมพัดโชยมาบนตัวฉัน

발길이 날 이끄는 대로
บัลกีรี นัล อิกคือนึน แดโร
ขณะที่ฝีเท้ากำลังนำทางฉันไป

잠시도 쉼 없이 난 걸을 수 있으니
จัมชีโด ชวิม ออบชี นัน กอรึล ซู อิซซือนี
เดินไม่มีหยุดแม้แต่วินาทีเดียว

그대 어디든 있어만 주오
กือแด ออดีดึน อิซซอมัน จูโอ
แค่ได้อยู่ในทุกที่ที่เธออยู่

온종일 햇살 내리쬐던 어떤 하루도
อนจงงิล แฮซซัล แนริจเจวตอน ออตอน ฮารุโด
ทุกวันที่แดดส่องลงมาทุกช่วงเวลา

그대 없이 난 눈부신 적 없었기에
กือแด ออบชี นัน นุนบูชิน จอก ออบซอซกีเอ
ฉันไม่เคยที่จะเปล่งประกายคนเดียวโดยไม่มีเธอ

나는 아무래도
นานึน อามูแรโด
ไม่ว่าฉันจะทำอะไร

그대 없인 안되는가 봐
กือแด ออบชิน อันดเวนึนกา บวา
ฉันรู้ได้ทันทีว่าคงอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากเธอ

어떤 하루를 살아도
ออตอน ฮารุรึล ซาราโด
ไม่ว่าวันไหนๆ ที่ฉันมีชีวิตอยู่

쉼 없이 그리우니까
ชวิม ออบชี กือรีอุนนีกา
ฉันจะคิดถึงเพียงเธอผู้เดียว

나인가요 그대 맘에 사는 한 사람
นาอินกาโย กือแด มาเม ซานึน ฮัน ซารัม
คนนั้นใช่ฉันหรือเปล่า คนที่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอ

하염없이 그리워만 지는 한 사람
ฮายอมอบชี กือรีโวมัน จีนึน ฮัน ซารัม
คนๆ เดียวที่คิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา

아니라고 해도 미워한다 해도
อานีราโก แฮโด มีวอฮันดา แฮโด
ถึงเธอจะบอกว่าไม่ใช่ ถึงเธอจะเกลียดฉันก็ตาม

운명처럼 그대 곁에 있을게요
อุนมยองชอรอม กือแด กยอเท อิซซึลเกโย
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเหมือนที่เราถูกลิขิตกันไว้

온종일 햇살 내리쬐던 어떤 하루도
อนจงงิล แฮซซัล แนริจเจวตอน ออตอน ฮารุโด
ทุกวันที่แดดส่องลงมาทุกช่วงเวลา

그대 없이 난 눈부신 적 없었기에
กือแด ออบชี นัน นุนบูชิน จอก ออบซอซกีเอ
ฉันไม่เคยที่จะเปล่งประกายคนเดียวโดยไม่มีเธอ

나는 아무래도
นานึน อามูแรโด
ไม่ว่าฉันจะทำอะไร

그대 없인 안되는가 봐
กือแด ออบชิน อันดเวนึนกา บวา
ฉันรู้ได้ทันทีว่าคงอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากเธอ

어떤 하루를 살아도
ออตอน ฮารุรึล ซาราโด
ไม่ว่าวันไหนๆ ที่ฉันมีชีวิตอยู่

쉼 없이 그리우니까
ชวิม ออบชี กือรีอุนนีกา
ฉันจะคิดถึงเพียงเธอผู้เดียว

나인가요 그대 맘에 사는 한 사람
นาอินกาโย กือแด มาเม ซานึน ฮัน ซารัม
คนนั้นใช่ฉันหรือเปล่า คนที่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอ

하염없이 그리워만 지는 한 사람
ฮายอมอบชี กือรีโวมัน จีนึน ฮัน ซารัม
คนๆ เดียวที่คิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา

아니라고 해도 미워한다 해도
อานีราโก แฮโด มีวอฮันดา แฮโด
ถึงเธอจจะบอกว่าไม่ใช่ ถึงเธอจะเกลียดฉันก็ตาม

운명처럼 그대 곁에 있을게요
อุนมยองชอรอม กือแด กยอเท อิซซึลเกโย
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเหมือนที่เราถูกลิขิตกันไว้

여전히 벅차고 느린 나지만
ยอจอนฮี บอกชาโก นือริน นาจีมัน
ฉันยังคงรู้สึกกดดันและเชื่องช้าเกินไป

하루라도 눈물 없이는
ฮารูราโด นุนมุล ออบชีนึน
แต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีน้ำตา

못 사는 나지만
มท ซานึน นาจีมัน
ฉันคงอยู่ไม่ได้

그대만 있어 준다면
กือแดมัน อิซซอ จุนดามยอน
หากเธอยังอยู่ตรงนั้น

그대 곁에 살 수 있다면
กือแด กยอเท ซัล ซู อิซดามยอน
หากฉันได้อยู่เคียงข้างเธอ

나의 남은 삶 다 주어도 아깝지 않아
นาเอ นามึน ซัล ดา จูออโด อักคับจี อันฮา
ฉันจะไม่เสียดายชีวิตที่เหลือเลย

나인가요 그대 맘에 사는 한 사람
นาอินกาโย กือแด มาเม ซานึน ฮัน ซารัม
คนนั้นใช่ฉันหรือเปล่า คนที่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอ

하염없이 그리워만 지는 한 사람
ฮายอมอบชี กือรีโวมัน จีนึน ฮัน ซารัม
คนๆ เดียวที่คิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา

아니라고 해도 미워한다 해도
อานีราโก แฮโด มีวอฮันดา แฮโด
ถึงเธอจจะบอกว่าไม่ใช่ ถึงเธอจะเกลียดฉันก็ตาม

운명처럼 그대 곁에 있을게요
อุนมยองชอรอม กือแด กยอเท อิซซึลเกโย
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเหมือนที่เราถูกลิขิตกันไว้

----------------------------------------------------
Lyrics: klyrics
Eng-Trans: AlphaSubs
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า