[แปลเพลง] Onestar - Love Your Everything (Police University OST Part 4) : ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ


Title: Love Your Everything 
Artist: Onestar
Original Soundtrack: Police University OST


너를 만나면 시간이 멈춰
นอรึล มันนามยอน ชีกานี มอมชวอ
ในตอนที่ฉันอยู่กับเธอ เหมือนช่วงเวลาได้หยุดลง

아무것도 할 수가 없어
อามูกอซดด ฮัล ซูกา ออบซอ
ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลย

세상 모든 건 그대로 멈춰
เซซัง โมดึน กอน กือแดโร มอมชวอ
ทุกอย่างในโลกหยุดนิ่ง

움직이는 건 너에게 가는 사랑
อุมจีกีนึน กอน นอเอเก กานึน ซารัง
สิ่งเดียวที่ยังเคลื่อนไหวคือความรักของฉันที่มีต่อเธอ

누군지도 모르는 그 사람에게
นูกุนจีโด โมรือนึน กือ ซาราเมเก
ถ้ามีคนถามว่าหัวใจฉันมันเป็นไปได้อย่างไร

어떻게 맘 간 거냐고 물어보면
ออตอเค มัม กัน กอนยาโก มูรอโบมยอน
ที่เกิดขึ้นกับใครบางคน ฉันคงไม่รู้หรอก

아무 이유 없는 거라 말할게
อามู อียู ออบนึน กอรา มัลฮัลเก
ฉันจะบอกว่ามันแค่ไม่มีเหตุผล

난 다 좋으니까 그냥 좋으니까
นัน ดา โจฮึนนีกา กึนนยาง โจฮึนนีกา
เพราะฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ แค่นั้นเอง

끝이 없는 시작을 시작한다
คือที ออบนึน ชีจากึล ชีจักฮันดา
เพราะฉะนั้นฉันเริ่มที่จะเริ่มต้นโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

많이 서툴러 처음이라서
มันฮี ซอทุลลอ ชออืมมีราซอ
ฉันไร้ประประสบการณ์จริงๆ เพราะนี่เป็นครั้งแรกของฉัน

두근거림이 멈추지 않는 사랑
ดูกึนกอรีมี มอมชูจี อันฮึน ซารัง
หัวใจดวงนี้เต้นแรงไม่หยุดกับรักครั้งนี้

누군지도 모르는 그 사람에게
นูกุนจีโด โมรือนึน กือ ซาราเมเก
ถ้ามีคนถามว่าหัวใจฉันมันเป็นไปได้อย่างไร

어떻게 맘 간 거냐고 물어보면
ออตอเค มัม กัน กอนยาโก มูรอโบมยอน
ที่เกิดขึ้นกับใครบางคน ฉันคงไม่รู้หรอก

아무 이유 없는 거라 말할게
อามู อียู ออบนึน กอรา มัลฮัลเก
ฉันจะบอกว่ามันแค่ไม่มีเหตุผล

난 다 좋으니까 그냥 좋으니까
นัน ดา โจฮึนนีกา กึนนยาง โจฮึนนีกา
เพราะฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ แค่นั้นเอง

끝이 없는 시작을 시작한다
คือที ออบนึน ชีจากึล ชีจักฮันดา
เพราะฉะนั้นฉันเริ่มที่จะเริ่มต้นโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

내 쉴 곳은 너라서 쉴 틈 없이 뛰어서
แน ชวิล โกซึน นอราซอ ชวิล เทอุม ออบชี ตวีออซอ
เพราะเธอคือที่พักใจของฉัน ฉันเลยวิ่งมาตรงนี้โดยไม่หยุดพัก

어느새 터질 듯 숨 차 있어
ออนือแซ ตอจิล ดึท ซุม ชา อิซซอ
จู่ๆ ฉันก็หายใจไม่ออก

손을 내밀면 닿을 수 있는 건 그건 너
โซนึล แนมิลมยอน ดาฮึล ซู อิซนึน กอน กือกอน นอ
ถ้าฉันยื่นมือออกไป สิ่งที่เดียวฉันได้สัมผัสคือเธอ

이 사랑을 숨겨봐도 보여서
อี ซารังงึล ซุมกยอบวาโด โบยอซอ
ต่อให้ฉันซ่อนความรักนี้เอาไว้ก็ยังมองเห็น

너의 뒤에 숨어봐도 다 보여서
นออี ดวีเอ ซูมอบวาโด ดา โบยอซอ
แม้ว่าฉันจะซ่อนอยู่ข้างหลังเธอ เธอก็ยังมองเห็น

그래 이제 니 곁에 서 있을게
กือแร อีเจ นี กยอเท ซอ อิซซึลเก
ตอนนี้ฉันจะยืนเคียงข้างเธอ

난 다 좋으니까 그냥 좋으니까
นัน ดา โจฮึนนีกา กึนนยาง โจฮึนนีกา
เพราะฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ แค่นั้นเอง

내 마지막 사랑은 너이니까
แน มาจีมัก ซารังงึน นออีนิกกา
เพราะความรักครั้งสุดท้ายนี้คือเธอ

----------------------------------------------------
Lyrics: klyrics
Eng-Trans: popgasa
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า