[แปลเพลง] SHAUN (숀) - Closed Ending (닫힌 엔딩) : หน้าสุดท้ายของเรามันถูกเขียนเอาไว้แล้ว


마주 앉아 우리는
เรานั่งประจันหน้ากัน
다른 곳을 바라보곤 해
แต่เรากลับเอาแต่หันมองไปทางอื่น
답을 모른 채
ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้คำตอบของมัน
같은 얘기를 반복하게 돼
เราก็เอาแต่พูดเรื่องเดิมซ้ำไปวนมา


Title: Closed Ending (닫힌 엔딩)
Artist: SHAUN (숀)
Lyrics: SHAUN (숀), Kim Mandy, 정윤 (153/Joombas)
Composed: SHAUN (숀)
Arranged: SHAUN (숀)

마주 앉아 우리는
เรานั่งประจันหน้ากัน
다른 곳을 바라보곤 해
แต่เรากลับเอาแต่หันมองไปทางอื่น
답을 모른 채
ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้คำตอบของมัน
같은 얘기를 반복하게 돼
เราก็เอาแต่พูดเรื่องเดิมซ้ำไปวนมา
다시 써 내려가도
ถึงฉันจะเขียนมันลงไปอีกครั้ง
우리의 마지막 장은
แต่ในหน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
มันก็ถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
มันคือตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

그때 그 순간들 꼭 꿈만 같아
ณ ตอนนั้น ในช่วงเวลาเหล่านั้น ราวกับความฝัน
바래 지지 않은 우리의 시간
เวลาของเราที่ไม่เคยซีดจาง
수많은 계절의 흔적을 지나
แต่เมื่อร่องรอยของฤดูกาลต่าง ๆ ผ่านพ้นไป
여기 남은 건 아련함만
สิ่งที่หลงเหลือไว้ตรงนี้มีเพียงความไม่ชัดเจน

그 언젠가 한 번쯤 들어봤던
ฉันเคยได้ยินมาอยู่หนหนึ่ง
식상한 사랑의 마지막 같을 걸
มันเหมือนกับตอนสุดท้ายของความรักที่แสนน่าเบื่อ
잘 알면서도 끝내 덮지를 못해
ถึงแม้จะรู้เรื่องนั้นดี แต่ฉันก็ไม่สามารถปกปิดตอนจบนั้นไว้ได้
너를
ก็เธอ...

마주 앉아 우리는
เรานั่งประจันหน้ากัน
다른 곳을 바라보곤 해
แต่เรากลับเอาแต่หันมองไปทางอื่น
답을 모른 채
ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้คำตอบของมัน
같은 얘기를 반복하게 돼
เราก็เอาแต่พูดเรื่องเดิมซ้ำไปวนมา
다시 써 내려가도
ถึงฉันจะเขียนมันลงไปอีกครั้ง
우리의 마지막 장은
แต่ในหน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
มันก็ถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
มันคือตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

다시 써 내려가도
ถึงฉันจะเขียนมันลงไปอีกครั้ง
우리의 마지막 장은
แต่ในหน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
มันก็ถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
มันคือตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

나란히 걷던 길
บนถนนที่เคยเดินข้างกัน
혼자 걸으면
พอมาเดินคนเดียวแล้ว
지긋이 밟히는
สิ่งที่ฉันพยายามเดินเหยียบข้ามไปได้
어제들만
มีเพียงแค่วันวาน
멈춰버린 시계와
นาฬิกาที่หยุดเดินไปแล้ว
대답 없는 봄
กับฤดูใบไม้ผลิที่ไร้คำตอบ
온종일 기다려도
แม้ว่าฉันจะเฝ้ารอมันทั้งวัน
바뀌지 않아
ก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง

내 가슴을 스치는 오랜 기억
ความทรงจำเก่า ๆ ที่ผ่านเข้ามาในหัวใจฉัน
그 존재가 유난히 아플 때면
การมีอยู่ของมันทำให้ฉันเจ็บปวดอย่างน่าประหลาด
눈을 감아도 더욱 선명해지는
ต่อให้หลับตา แต่มันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจน
모습
ภาพของเธอ

마주 앉아 우리는
เรานั่งประจันหน้ากัน
다른 곳을 바라보곤 해
แต่เรากลับเอาแต่หันมองไปทางอื่น
답을 모른 채
ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้คำตอบของมัน
같은 얘기를 반복하게 돼
เราก็เอาแต่พูดเรื่องเดิมซ้ำไปวนมา
다시 써 내려가도
ถึงฉันจะเขียนมันลงไปอีกครั้ง
우리의 마지막 장은
แต่ในหน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
มันก็ถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
มันคือตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

마지막 장을 남겨놓은 내 마음
หัวใจของฉันที่หลงเหลืออยู่ในหน้าสุดท้าย
다 알고 있어도 막을 수 없는 다음
ต่อให้รู้ดี แต่ก็หยุดตอนต่อไปเอาไว้ไม่ได้
지울 수 없도록 여기 깊이 새겨진 The End
ยิ่งพยายามลบ ตอนจบมันก็ยิ่งสลักลึกลงที่ตรงนี้

이젠 바꿀 수 없는
ตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
우리의 마지막 장은
หน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
มันถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
ตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

다시 써 내려가도
ถึงแม้ฉันจะเขียนมันลงไปอีกครั้ง
우리의 마지막 장은
แต่หน้าสุดท้ายของเรา
Already written down
ก็ถูกเขียนเอาไว้แล้ว
피할 수 없는 닫힌 엔딩
มันคือตอนจบแบบปลายปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

----------------------------------------------------
Lyrics: melon.com
Kor-Thai: Mubeatak

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า