[แปลเพลง] DOYOUNG - Beautiful Day (Dr. Romantic 3 OST Part 3) : บางอย่างไม่สามารถลบออกไปได้It’s My Beautiful Day
It’s My Beautiful Day


오랫동안 그토록 그리웠던 길을 걸었어
โอแรซดงอัน กือโทรก กือรีวอซตอน กีรึล กอรอซซอ
ฉันเดินไปตามทางที่ปรารถนามานานแสนนาน

조그만 먼지마저 그대로인걸
โจกือมัน มอนจีมาจอ กือแดโรอินกอล
แม้แต่รอยเปื้อนก็ยังไม่จางหายไป

시간도 지우지 못하는게 있어
ชีกันโด จีอูจี มชฮานึนเก อิซซอ
บางอย่างไม่สามารถลบออกไปได้

그런게 있어
กือรอนเก อิซซอ
และมันยังคงเป็นแบบนั้น

우린 마치 아무 일 없는 사람들처럼
อูริน มาชี อามู อิล ออบนึน ซารัมดึลชอรอม
พวกเราเคยชินกับการอยู่อย่างลำพัง

곁에 없음에 익숙해 지겠지
กยอเท ออบซือเม อิคซุกแค จีเกซจี
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

꽃은 피어나고 또 져도
คชชึน พีออนาโก โต จยอโด
ถึงดอกไม้จะเบ่งบานและร่วงโรย

우리 얘기를 기억해
อูรี แยกีรึล กีออกแค
แต่ให้จำเรื่องราวของเราเอาไว้

그리 멀지 않아 다시 또 만날거야
กือรี มอลจี อันฮา ดาชี โต มันนัลกอยา
อีกไม่ไกลเกินเอื้อม เราจะได้พบกันอีกครั้ง

아무 일 없단 듯이 마치 기다렸단 듯이
อามู ออบตัน ดือชี มาชี กีดารยอซดัน ดือชี
สมดั่งที่เฝ้ารอ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

괜찮아 난 처음 가는 이 길이 좀 낯설 테지만
แควนชันฮา นัน ชออืม กานึน อี กีรี จม นัซซอล เตจีมัน
มันจะไม่เป็นอะไร แม้ไม่คุ้นกับเส้นทางนี้เท่าไหร่

너 없는 하루가 두려울 테지만
นอ ออบนึน ฮารุกา ดูรยออุล เตจีมัน
แต่ถ้าวันหนึ่งจะขาดเธอไปฉันคงกลัว

무작정 씩씩하게 걸어가겠어
มูจักจอง ชิกชิกฮาเก กอรอกาเกซซอ
ฉันจะเดินไปเรื่อยๆ อย่างกล้าหาญ

난 그러겠어
นัน กือรอเกซซอ
นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำ

우린 마치 아무 일 없는 사람들처럼
อูริน มาชี อามู อิล ออบนึน ซารัมดึลชอรอม
พวกเราเคยชินกับการอยู่อย่างลำพัง

곁에 없음에 익숙해 지겠지
กยอเท ออบซือเม อิคซุกแค จีเกซจี
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

꽃은 피어나고 또 져도
คชชึน พีออนาโก โต จยอโด
ถึงดอกไม้จะเบ่งบานและร่วงโรย

우리 얘기를 기억해
อูรี แยกีรึล กีออกแค
แต่ให้จำเรื่องราวของเราเอาไว้

그리 멀지 않아 다시 또 만날거야
กือรี มอลจี อันฮา ดาชี โต มันนัลกอยา
อีกไม่ไกลเกินเอื้อม เราจะได้พบกันอีกครั้ง

아무 일 없단 듯이 마치 기다렸단 듯이
อามู ออบตัน ดือชี มาชี กีดารยอซดัน ดือชี
สมดั่งที่เฝ้ารอ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

It’s My Beautiful Day
It’s My Beautiful Day
It’s My Beautiful Day
It’s My Beautiful Day

오랫동안 그토록 그리웠던 길을 걸었어
โอแรซดงอัน กือโทรก กือรีวอซตอน กีรึล กอรอซซอ
ฉันเดินไปตามทางที่ปรารถนามานานแสนนาน

조그만 먼지마저 그대로인걸
โจกือมัน มอนจีมาจอ กือแดโรอินกอล
แม้แต่รอยเปื้อนนั้นยังไม่จางหายไป

시간도 지우지 못하는게 있어
ชีกันโด จีอูจี มชฮานึนเก อิซซอ
บางอย่างก็ไม่สามารถลบออกไปได้

그런게 있어
กือรอนเก อิซซอ
และมันยังคงเป็นแบบนั้น

----------------------------------------------------
TH-TRANS: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า