[แปลเพลง] Wonstein - K-Mars (Duty After School OST Part 2) : โลกบังคับให้เราต้องเลือกWelcome to the k-mars


다채로워 Every night
ดาแชโรวอ Every night
ที่ที่ซึ่งมีสีสันในทุกค่ำคืน

저 악마들은 Anytime asking me
จอ อังมาดือรึน  Anytime asking me
ปีศาจเหล่านั้นเอาแต่เรียกหาฉันทุกเวลา

얼마나 견딜 수 있어
อลมานา กยอนดิล ซู อิซซอ
เธอจะทนได้สักแค่ไหนกัน

Welcome to the k-mars

숨 막혀 No air
ซุม มักคยอ No air
ไม่มีอากาศ ฉันหายใจแทบไม่ออก

어디에서 먼저 내려야 할지
ออดีเอซอ มอนจอ แนรยอยา ฮัลจี
ไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนก่อนดี

In spaceship
ในยานอวกาศ

잠이 안 오네 저 태양 때문에 서울 어디에도
จามี อัน โอเน จอ แทยัง แตมูเน ซออุล ออดีเอโด
ฉันนอนไม่หลับเพราะพระอาทิตย์ ที่ไหนก็ได้ในโซล

내가 기댈 수 있는 곳은
แนกา กีเดล ซู อินนึน โกซึน
ที่ที่ฉันสามารถพึ่งพาได้

찾을 수 없네. 나는 여기에서
ชาจึล ซู ออมเน นานึน ยอกีเอซอ
ฉันหาไม่เจอเลย นับจากตรงนี้

외치고 싶어 이 혼란 속에 넌
ออชีโก ชีพอ อี ฮลลัน โซเก นอน
ฉันอยากจะตะโกนออกไปในความวุ่นวายนี้

Where you at
เธออยู่ที่ไหน

두둥실 뜬
ดูดุงชิล ตึน
กระพือปีกมาสิ

Bring me here
พาฉันมาที่นี่

내 몸짓은
แน มอมจีซึน
การเคลื่อนไหวของฉัน

Where you at
เธออยู่ที่ไหน

도저히 적응을 못하는 것 같아
โดจอฮี จอกึนกึล มททานึน กอท กาทา
ฉันแค่รู้สึกว่าฉันยังไม่ชิน

Where you at
เธออยู่ที่ไหน

보고 싶은
โบโก ชีพึน
ความรู้สึกที่คิดถึง

Bring me here
พาฉันมาที่นี่

그 얼굴을
กือ อลกูรึน
ใบหน้านั้น

Where you at
เธออยู่ที่ไหนกัน

다시 느낄 수 있다면
ดาชี นึกกิล ซู อิทดามยอน
เหมือนจะสัมผัสมันได้อีกครั้ง

Welcome to the k-mars

다채로워 Every night
ดาแชโรวอ Every night
ที่ที่ซึ่งมีสีสันในทุกค่ำคืน

저 악마들은 Anytime asking me
จอ อังมาดือรึน  Anytime asking me
ปีศาจเหล่านั้นเอาแต่เรียกหาฉันทุกเวลา

얼마나 견딜 수 있어
อลมานา กยอนดิล ซู อิซซอ
เธอจะทนได้สักแค่ไหนกัน

Welcome to the k-mars

숨 막혀 No air
ซุม มักคยอ No air
ไม่มีอากาศ ฉันหายใจแทบไม่ออก

어디에서 먼저 내려야 할지
ออดีเอซอ มอนจอ แนรยอยา ฮัลจี
ไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนก่อนดี

너무 날 것 같은 마음을 보았어
นอมู นัล กอท กาทึน มาอืมมึล โบอาซอ
ฉันรู้สึกเหมือนกำลังบิน

익숙하지 않은 핏기에 난 고장 났었어
อิกซุกคาจี อานึน พิทกีเอ นัน โกจัง นัซซอซซอ
สีเลือดที่ฉันไม่คุ้นเคย มันทำให้ฉันอารมณ์เสีย

세상은 선택을 강요해 우린 본능에 충실해
เซซังงึน ซอนแทกึล กังโยแฮ อูริน บนนึนเก ชุงชิลแฮ
โลกบังคับให้เราต้องเลือก เรายังคงยึดมั่นในสัญชาตญาณของเรา

그래서 동물이 되기로 해
กือแรซอ ดงมูรี เทวกีโร แฮ
นั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจที่จะเป็นคนที่หยาบคาย

----------------------------------------------------
TH-TRANS: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า