[แปลเพลง] Sondia - Lost (The Golden Spoon OST Part 6) : กำจัดร่างกายของฉันทิ้งไป


Title: Lost
Artist:  Sondia
Original Soundtrack: The Golden Spoon OST


어지럽게 흩어진 조각들에 찔려
ออจีรอบเก ฮือทอจิน โจกัคดือเร จิลลยอ
ต่อให้ถูกทิ่มแทงด้วยชิ้นส่วนที่แตกสลาย

셀 수도 없게 많은 슬픔에 눈물 흘려도
เซล ซูโด ออบเก มันฮึน ซึลพือเม นุนมุล ฮึลลยอโด
ต่อให้ฉันต้องเสียน้ำตาให้กับความโศกเศร้านับไม่ถ้วน

who’s the loser
ใครจะเป็นผู้แพ้กัน

알고 있어 넌 더 강해지는 나를 봐
อัลโก อิซซอ นอน ดอ กังแฮจีนึน นารึล บวา
ฉันรู้ว่าเธอเห็นฉันกำลังแข็งแกร่งขึ้น

You have to know
เธอต้องรู้เอาไว้

도망가도 널 다 집어삼켜
โดมังกาโด นอล ดา จีบอซัมคยอ
ต่อให้เธอวิ่งหนีไป ฉันก็จะกลืนกินเธอเข้าไป

Even if I die It’s not over
ต่อให้ฉันตาย มันก็ยังไม่จบหรอก

더는 내가 될 수 없어도
ดอนึน แนกา เทวล ซู ออบซอโด
แม้ว่าฉันจะเป็นเธอไม่ได้แล้ว

이젠 날 버려 내 몸을 던져
อีเจน นัล บอรยอ แน โมมึล ดอนจยอ
ตอนนี้กำจัดฉันทิ้งไป โยนร่างกายของฉันทิ้งไป

휘몰아치는 폭풍 속에
ฮวีโมราชีนึน พอกพุง โซเก
โยนลงไปในพายุที่โหมกระหน่ำนั่นสิ

Dive in
ดำดิ่งลงไปในนั้น

시끄럽게 어질러 많은 진실을 가려도
ชิคคือรอบเก ออจิลลอ มันฮึน จินชีรึล กอรยอโด
แม้สถานการณ์จะวุ่นวายและซ่อนความจริงไว้มากมาย

who’s the winner
ใครกันจะเป็นผู้ชนะ

알고 있잖아 네 위에 있는 나를 봐
อัลโก อิซจันฮา นี วีเอ อิซนึน นารึล บวา
เธอคงรู้อยู่แล้วว่าฉันอยู่เหนือเธอ

I have to go
งั้นฉันคงต้องไปแล้ว

도망쳐도 이젠 멈출 수 없게
โดมังชยอโด อีเจน มอมชุล ซู ออบเก
ถึงฉันจะต้องวิ่งหนีไป มันก็หยุดไว้ไม่ได้

Even if I die It’s not over
ต่อให้ฉันตาย มันก็ยังไม่จบหรอก

더는 내가 될 수 없어도
ดอนึน แนกา เทวล ซู ออบซอโด
แม้ว่าฉันจะเป็นเธอไม่ได้แล้ว

이젠 날 버려 내 몸을 던져
อีเจน นัล บอรยอ แน โมมึล ดอนจยอ
ตอนนี้กำจัดฉันทิ้งไป โยนร่างกายของฉันทิ้งไป

휘몰아치는 폭풍 속에
ฮวีโมราชีนึน พอกพุง โซเก
โยนลงไปในพายุที่โหมกระหน่ำนั่นสิ

Dive in
ดำดิ่งลงไปในนั้น

잊고 싶어도
อิจโก ชีพอโด
แม้ว่าฉันอยากจะลืม

피할 수 없어
พีฮึล ซู ออบซอ
ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

더욱 더럽혀
โดอุก ดอรอพยอ
สิ่งปลอมปนเพิ่มขึ้น

날 더 검게 물들여
นัล ดอ กอมเก มุลดือรยอ
ตัวฉันก็ยิ่งดำสกปรกมากขึ้น

Even if I die It’s not over
ต่อให้ฉันตาย มันก็ยังไม่จบหรอก

더는 내가 될 수 없어도
ดอนึน แนกา เทวล ซู ออบซอโด
แม้ว่าฉันจะเป็นเธอไม่ได้แล้ว

이젠 날 버려 내 몸을 던져
อีเจน นัล บอรยอ แน โมมึล ดอนจยอ
ตอนนี้กำจัดฉันทิ้งไป โยนร่างกายของฉันทิ้งไป

휘몰아치는 폭풍 속에
ฮวีโมราชีนึน พอกพุง โซเก
โยนลงไปในพายุที่โหมกระหน่ำนั่นสิ

Dive in
ฉันดำดิ่งลงไป

Dive in
ในนั้น

----------------------------------------------------
TH-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า