[แปลเพลง] Billlie - GingaMingaYo (the strange world) : โลกหรือฉันที่ประหลาดกันแน่? น่าสงสัยจัง


Title: GingaMingaYo (the strange world)
Album: the collective soul and unconscious: chapter one
Artist: Billlie
Lyrics: Le'mon
Composed: Hyuk Shin, MRey, Ashley Alisha
Arranged: MRey


What a strange world
โลกแสนประหลาดอะไรกันเนี่ย

헷갈려 (Billlie!)
เฮซคัลรยอ (บิลลี่!)
น่าสับสนจัง (บิลลี่)

그대로 go
กือแดโร โก
มุ่งหน้าไปกัน

아니면 말고
อานามยอน มัลโก
หรือว่าไม่ไปดีนะ

고민
โต โกมิน จุง
กังวลอีกแล้ว

사라진 빌리
ซาราจิน บิลลี
ที่บิลลี่หายไป


참견은 쉬운데 ( 쉬운데)
ชามกยอนนึน ชวีอุนเด (ชาม ชวีอุนเด)
ผ่านอุปสรรคน่ะง่ายจะตาย แต่ (ก็ง่ายจะตาย)

선택은 어려워 ( 어려워)
ซอนแทกกึน ออรยอวอ (นัน ออรยอวอ)
ยากที่จะตัดสินใจ (ยากสำหรับฉัน)

책임은 무겁고 (heavy for me)
แชกกิมมึน มูกอบโก (เฮวี่ฟอร์มี)
ความรับผิดชอบช่างหนักหนา (หนักสำหรับฉัน)

어깬 down (어떡할까)
ออเคน ชุก ดาวน์ (ออตอกคัลกา)
ไหล่ตกแล้วนะ (ทำไงดี)

몸속에 무언가
มมซกเก มูออนกา
แม้จะมีบางสิ่ง

꿈틀거려도
กุลทึลกอรยอโต นัน
กำลังดิ้นอยู่ข้างในตัวฉัน

어른스럽게 참아 (참아)
ออรึนซือรอบเก ฮัน บอน ชามมา (ชามมา)
ควบคุมมันไว้เหมือนกับผู้ใหญ่ (ควบคุมมันไว้)

엄마 아빠는 (oh no)
ออมมา อาปานึน เว (โอ้ โน)
ทำไมพ่อแม่ถึงพูดนะ (โอ้ไม่นะ)

얌전히 있으래 (come on)
ยัมชอนนี อิซซือเร (คัมมอน)
ว่าให้สงบและนิ่งไว้ (มาสิ)

통하는 겨우 친구
มัล ทงงานึน กอน คยออู ชินกู
มีแค่เพื่อน ๆ เท่านั้นแหละที่เข้าใจ

Welcome to the strange world, wow
ยินดีต้อนรับสู่โลกอันแปลกประหลาด ว้าว (ว้าว)

호기심은 커져가 (four three two one)
โฮกีชิมมึน คอจยอกา (โฟร์ ทรี ทู วัน)
ความสงสัยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ (4 3 2 1)

헷갈려
เฮซคัลรยอ
สับสนจัง

Can’t complain
บ่นก็ไม่ได้

그런 거라
ตา กือรอน กอรา เฮ
ทุกคนบอกว่ามันก็อย่างงั้นแหละ

이상해
อีซังเฮ
แปลกจัง

GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

Can’t explain
อธิบายก็ไม่ได้

특이하다
โต ทกกีฮาตา เฮ
พวกเขาบอกว่าฉันประหลาด


มัล มช เท
พูดก็ไม่ได้

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

도대체 무슨 상황?
โตเดเช มูซึน ซังฮวัง
นี่มันเรื่องอะไรเนี้ย

Hey, don’t play (hey, don’t play)
เฮ้! อย่ามาทำเป็นเล่นน่า (เฮ้! อย่ามาทำเป็นเล่นสิ)

찾아낸 빌리 같기도 (똑같애)
โตเดเช มูซึน ซังฮวัง ชัชจาเนน บิลลี นา กัทกีโต เฮ (ตกกัทเท)
เมื่อหาบิลลี่เจอแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวฉัน (เหมือนกันเลย)

기준은 ? (내가 옳아)
คีจุนนึน มวอ (เนกา อลลา)
กฎคืออะไรน่ะ (ฉันถูกแหละน่า)

틀렸다고? (그렇다면)
ทึลรยอซตาโก (กือรอคตามยอน)
มันผิดหรือเปล่านะ? (อย่างนั้นต้องทำยังไงล่ะ)

So it's wrong? (If so)
ผิดตรงไหน (ถ้าผิดอะนะ)

튀어나가 (찾으러 )
ตวีออนากา (ชัชจึรอ กา)
กระโดดออกมา (แล้วไปหามันเถอะ)

Come catch me now yeah
ก็มาสิ มาจับฉันให้ได้

겁이 나서 도망쳤다 말하면
คอบบี นาซอ โดมังชอซตา มัลฮามยอน 
ถ้าพูดออกมาฉันจะหนีไปเพราะกลัวน่ะสิ

이리 참을성 없냬 (no way!)
เว อีรี ชามมึลซอง ออบเน (โนเวย์!)
ทำไมถึงไม่ทนเหรอ (ไม่ทางหรอก)

틀에 맞춘 똑같은 표정
ตา ทึลเล มัซชุน ตึช ตกกัททึน พโยจอง
ความรู้สึกเดียวกับที่พวกเขาลอก ๆ กันมาหมด

성장의 묘미인지 (why?)
ซองจังเง มโยมีอินจี (วาย?)
มันเรียกว่าอะไรนะ ความสวยงามของการเป็นผู้ใหญ่เหรอ (ทำไมเป็นงั้นล่ะ)

그게 맞다면
คือเก ดา มัชตามยอน
ถ้ามันถูกจริง ๆ

틀린 건가
นัน ทึลริน คินกา มวอ
ฉันเองที่ผิดงั้นเหรอ

내가 그려왔던
เนกา คือรยอวัซตอน กซ
ที่ที่ฉันวาดฝันไว้

꿈이 없다면
กุมมี ออบตามยอน
แล้วถ้าไม่มีความฝันนั้นด้วยล่ะ

종일 잠자는 낫지
จงอิล ชามจานึน เน นัซจี
ก็อยากหลับไปเลยทั้งวัน

Aren’t you?
แล้วเธอไม่อยากทำแบบนั้นเหรอ

Welcome to the strange world, wow
ยินดีต้อนรับสู่โลกอันแปลกประหลาด ว้าว (ว้าว)

호기심은 커져가 (four three two one)
โฮกีชิมมึน คอจยอกา (โฟร์ ทรี ทู วัน)
ความสงสัยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ (4 3 2 1)

헷갈려
เฮซคัลรยอ
สับสนจัง


Can’t complain
บ่นก็ไม่ได้

 그런 거라 
ตา กือรอน กอรา เฮ
ทุกคนบอกว่ามันก็อย่างงั้นแหละ

이상해
อีซังเฮ
แปลกจัง

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

Can’t explain
อธิบายก็ไม่ได้

 특이하다 
โต ทกกีฮาตา เฮ
พวกเขาบอกว่าฉันประหลาด

  
มัล มช เท
พูดก็ไม่ได้

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

이리저리로 흔들려
อีรีจอรีโร ฮึนดึลรยอ
แกว่งไปแกว่งมา

하루 종일 left and right
ฮารู จงอิล นัน เลฟแอนด์ไรท์
ฉันไปซ้ายทีขวาทีวนไปทั้งวัน

맘의 추는 나를 놀려 oh my!
มัมเม ชูนึน นารึล นลรยอ โอ้ มาย!
โอ้มาย! สิ่งที่แกว่งไปมาในใจกำลังแกล้งฉัน 

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

내가 맞고 틀렸어
เนกา มัชโก นอนทึลรยอซซอ
ฉันน่ะถูก เธอนั่นแหละผิดแล้ว

작은 실수도 X or O
ชักกึน ชิลซูโต X ออร์ O
แล้วอะไรผิดล่ะ X หรือ O

맘의 자는 서롤 oh my!
มัมเม จานึน ซอรล เจ โต โอ้ มาย!
โอ้มาย! ไม้บรรทัดในใจเริ่มวาดอีกแล้ว

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

마주 보는 맘의 11
นัล มาจู โบนึน มัมเม อีเลเว่น
เงาที่สะท้อนในใจฉัน

거울 빌리는 누군데?
อี คออุล ซก บิลลินึน นูกุนเด
ในกระจกบานนี้ บิลลี่คือใครกันนะ

고개 궁금증
โคเก ดึน กุงกึมจุง
สงสัยแล้วล่ะ


정답은 하날까
จองดับบึน ฮานัลกา
คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหม

수가 없어
อัล ซูกา ออบซอ เว 
ทำไมหาไม่เจอกันนะ

Ra dada dum dada
마음속 drum
รา ดาดา ดัม ดาดา มาอึมซก ดรัม
เสียงกลองในใจดังตึงตัง

우당탕 타당 울려
อูตังทัง ทัง ทาตัง อุลรยอ ดอ
เสียงตึ่ง ๆ ยิ่งดังขึ้น ๆ

Ra dada dum dada
참아
รา ดาดา ดัม ดาดา มซ ชัมมา
ทนเสียงตึงตังไม่ได้แล้ว

What’s right? 옳은 없어
วอทส์ไรท์? อลลึน กอน ออบซอ
แล้วอะไรที่ถูกล่ะ ไม่มีอะไรถูกหรอก

뭐라 해도 it’s ok
มวอรา เฮโต อิสโอเค
อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าโอเค

Can’t complain (complain)
บ่นก็ไม่ได้ (บ่น)

그런 거라 ( 그런 거라고 하지만)
ตา คือรอน คอรา เฮ (ตา คือรอน คอราโก ฮาจีมัน)
ทุกคนก็พูดอย่างนั้นแหละ (ทุกคนอย่างนั้นแหละแต่)

이상해
อีซังเฮ
แปลกจัง

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

Can’t complain (complain)
บ่นก็ไม่ได้ (บ่น)

특이하다 ( 특이하다고 하지만)
เว กินกามินกาโย โต ทึกกีฮาตา เฮ (นัล ทึกกีฮาตาโก ฮาจีมัน)
เขาว่าฉันประหลาด (ฉันประหลาดแต่)

(no no no no)
มัล มซ เท (โน โน โน โน)
I can't tell (No, no, no, no)
บอกไม่ได้ ไม่นะ ๆ

 GingaMingaYo
เว กินกามินกาโย
ทำไมสับสนอย่างนี้นะ

----------------------------------------------------
Lyrics:
 melon
Kor-Eng Trans: GENIUS
Eng-Thai Trans: 눈의꽃

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า