[แปลเพลง] Pyo Ye Jin - A Walk (Taxi Driver OST Part 3) : ฉันคิดถึงใบหน้าของเธอ แต่มันกลับจางหายไปแล้วราวกับภาพที่วาดด้วยสีน้ำ


Title: A Walk
Artist: Pyo Ye Jin
Original Soundtrack: Taxi Driver OST Part 3


한적한 밤 산책하다 보면
ฮันจอกฮัน บัม ซันชอกฮาดา โบมยอน
ยามที่ฉันกำลังเดินเล่นในคืนที่เงียบสงบ

어김없이 생각나는 얼굴
ออกีมอบชี แซงกักนานึน อลกุล
คิดถึงใบหน้าของเธอไม่เคยลืม

반짝이는 별을 모아 그리는 그런 사람
บันจักกีนึน บยอรึล โมอา กือรีนึน กือรอน ซารัม
เธอคือคนที่ฉันอยากจะวาดรวมกับดวงดาวที่เปล่งประกาย

좁다란 길 향기를 채우는 가로등 빛 물든 진달래꽃
จอบดารัน กิล ฮยังกีรึล ชาอูนึน กาโรดึง บิช มุลดึน จินดัลแลกท
เช่นเดียวกับไฟส่องถนนที่เติมเต็มกลิ่นอายบนถนนแคบ ๆ นี้

이 향기를 그와 함께 맡으면 참 좋겠네
อี ฮยังกีรึล กือวา ฮัมเก มมาทึมมยอน ชัม โจเกซเน
ฉันหวังว่าจะได้กลิ่นของดอกชวนชมนี้ติดตัวไปด้วยก็คงดี

보고 싶어라 그리운 그 얼굴
โบโก ชีพอรา กือรีอุน กือ อลกุล
ฉันคิดถึงเธอและใบหน้าของเธอที่ฉันเฝ้าปรารถนา

물로 그린 그림처럼 사라지네
มุลโล กือริน กือริมชอรอม ซาราจีเน
แต่มันจางหายไปแล้วราวกับภาพวาดสีน้ำ

보고 싶어라 오늘도 그 사람을
โบโก ชีพอรา โอนึลโด กือ ซารามึล
ฉันคิดถึงเธอ วันนี้ก็ด้วย

떠올리려 산책을 하네
ตออลรยอ ซันแชกึล ฮาเน
ฉันกำลังเดินเล่นและเผลอคิดถึงเธอ

대기는 차갑게 감싸고 생생하게 생각나는 그때
แดกีนึน ชากับเก กัมซาโก แซงแซงชาเก แซงกักนานึน กือแต
อากาศรอบตัวฉันหนาวเย็น ทำให้ฉันคิดถึงเธอมากกว่าเดิม

안타까운 빛나던 시절 뒤로하고 가던
อันทักกาอุน บิชนาตอน ชีจอล ดวีโรฮาโก กาตอน
ในขณะที่ฉันพยายามทิ้งช่วงเวลาที่น่าเศร้าไว้ข้างหลัง

보고 싶어라 그리운 그 얼굴
โบโก ชีพอรา กือรีอุน กือ อลกุล
ฉันคิดถึงเธอและใบหน้าของเธอที่ฉันเฝ้าปรารถนา

물로 그린 그림처럼 사라지네
มุลโล กือริน กือริมชอรอม ซาราจีเน
แต่มันจางหายไปแล้วราวกับภาพวาดสีน้ำ

보고 싶어라 그리운 그 얼굴
โบโก ชีพอรา กือรีอุน กือ อลกุล
ฉันคิดถึงเธอและใบหน้าของเธอที่ฉันเฝ้าปรารถนา

물로 그린 그림처럼 사라지네
มุลโล กือริน กือริมชอรอม ซาราจีเน
แต่มันจางหายไปแล้วราวกับภาพวาดสีน้ำ

보고 싶어라 오늘도 그 사람을
โบโก ชีพอรา โอนึลโด กือ ซารามึล
ฉันคิดถึงเธอ วันนี้ก็ด้วย

떠올리려 산책을 하네
ตออลอีรยอ ซันแชกึล ฮาเน
ฉันกำลังเดินเล่นและเผลอคิดถึงเธอ

따뜻한 손 그리고 그 감촉
ตาตืซฮัน ซน ดือรีโก กือ กัมชก
มือที่อบอุ่นของเธอ และสัมผัสนั้น

내가 쏙 들어앉아 있던 그 눈동자
แนกา ซก ดือรออันจา อิซตอน กือ นุนดงจา
สายตาของเธอที่มีฉันอยู่ในนั้น

그 마음 아무것도 바라지 않고
กือ มาอืม อามูกอซโด บาราจี อันโก
เธอไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากฉัน

사랑을 주던 그가 보고 싶어지네
ซารังงึล จูตอน กือกา โบโก ชีพอจีเน
และได้มอบความรักให้ฉันด้วย ฉันคิดถึงเธอ

그리운 그 얼굴 물로 그린 그림처럼 사라지네
กือรีอุน กือ อลกุล มุลโล กือริน กือริมชอรอม ซาราจีเน
ฉันคิดถึงใบหน้าเหล่านั้น แต่มันจางหายไปแล้วราวกับภาพวาดสีน้ำ

사라지네 보고 싶어라 오늘도
โบโก ชีพอรา โอนึลโด
ฉันคิดถึงเธออีกแล้วในวันนี้

그 사람을 떠올리려 산책을 하네
กือ ซารามึล ตออลรยอ ซันแชกึล ฮาเน
ฉันกำลังเดินเล่นและเผลอคิดถึงเธอ

오늘도 산책을 하네
โอนึลโด ซันแชกึล ฮาเน
วันนี้ฉันออกไปเดินเล่นอีกแล้ว

오늘도 산책을 하네
โอนึลโด ซันแชกึล ฮาเน
วันนี้ฉันก็ออกไปเดินเล่นอีกแล้ว

----------------------------------------------------
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า