วันฮันบก (Hanbok Day)


วันฮันบก หรือ วันชุดประจำชาติเกาหลี (한복의 날) ถูกกำหนดวันโดยกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลี ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่มักจะกำหนดเป็นวันที่ 21 ตุลาคม

ชาวเกาหลีนิยมสวมใส่ชุดฮันบกมาตั้งแต่ยุคสามอาณาจักร (โคกูรยอ แพกเจ ชิลลา) หรือนานกว่า 1,600 ปีมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นชุดประจำชาติที่ใส่กันมายาวนานที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

ในสมัยราชวงศ์โชซอน วัสดุที่ใช้ทำชุดฮันบกและสีของชุดฮันบก สามารถบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้ที่สวมใส่ได้ ชุดฮันบกที่มีสีสว่างและทำด้วยวัสดุราคาแพงมักเป็นของเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง ส่วนชุดฮันบกที่มีสีซีดและทำด้วยวัสดุราคาถูกมักเป็นของสามัญชนทั่วไป แต่หลังจากเกาหลีถูกยึดครองโดยญี่ปุ่น วัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันตกก็หลั่งไหลเข้ามาในเกาหลี ทำให้ความนิยมของชุดฮันบกเริ่มลดลงไป

ปัจจุบันชาวเกาหลีนิยมใส่ฮันบกเฉพาะงานเทศกาลเฉลิมฉลองหรือพิธีการสำคัญ ๆ เท่านั้น เช่น พิธีกรรมทางศาสนา พิธีแต่งงาน งานศพ งานฉลองครบรอบวันเกิด 1 ขวบ เทศกาลชูซ็อก เป็นต้น

ที่มา:
 (1)

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า