[แปลเพลง] Sunwoojunga - Going Home (Call It Love OST Part 3) : ฉันควรจะกลับบ้านดีไหมนะ หยุดฝีเท้าที่หนักหน่วงนี้집에 갈까
จีเบ กัลคา
ฉันควรจะกลับบ้านดีไหมนะ

무거운 발걸음을 멈추고
มูกอนอุน บัลกอือมึล มอมชูโก
หยุดฝีเท้าที่หนักหน่วง

잠시 놓아둘까
จัมชี โนฮาดุลคา
ฉันควรจะปล่อยวางมันไป

내 어깨를 누르는 고단한 하루
แน ออคแครึล นูรือนึน โกดันฮัน ฮารุ
วันที่ลำบากถูกกดทับอยู่บนไหล่ของฉัน

수많은 세상 속에 잡음들
ซูมันฮึน เซซัง โซเก จาบึมดึล
เสียงรบกวนดังสนั่นนับไม่ถ้วนบนโลก

모두 비울 수 있는 곳으로

โมดู บีอุล ซู อิซนึน โกซือโร
ดังไปถึงสถานที่ที่ทุกอย่างว่างเปล่าได้

늘 같은 자리에서 머물러
นึล กาทึน จารีเอซอ มอมุลลอ
เธอมักจะอยู่ที่เดิมเสมอ

아무것도 바라지 않는 너
อามูกอซโด บาราจี อันฮึน นอ
เธอคนที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

잠드는 순간까지도 따스히 감싸줘
จัมดือนึน ซุนกันคาจีโด ตาซือฮี กัมซาจวอ
แค่กอดฉันอย่างอบอุ่น แม้ในขณะที่ฉันกำลังหลับอยู่

내일의 두려움을 삼켜줘
แนอีรี ดูรยออุมมึล ซัมคยอยอจวอ
ก็ทำให้ความกลัวของวันพรุ่งนี้ถูกกลืนกินไป

차가운 밖의 공기마저도
ชากาอุน บักกี กงกีมาจอโด
แม้อากาศเย็นจากภายนอก

잊을 수 있게 나를 반겨와
อีจึล ซู อิซเก นารึล ยังยอวา
ก็ต้อนรับฉันจนฉันลืมไปเลยว่า

다시 숨을 돌려 일어설 수 있어
ดาชี ซูมึล ดลลยอ อีรอซอล ซู อิซซอ
ฉันสามารถหายใจและยืนขึ้นได้อีกครั้ง

늘 너를 향해 가고 있다고
นึล นอรึล ฮยังแฮ กาโก อิซดาโก
เพื่อก้าวเดินไปหาเธอ

집에 갈까
จีเบ กัลคา
ฉันควรจะกลับบ้านดีไหมนะ

정처 없이 떠도는 마음을
จองชอ ออบชี ตอโดนึน มาอืมมึล
เดินทางไปโดยไร้จุดหมาย

잠시 놓아둘까
จัมชี โนฮาดุลคา
ฉันควรจะปล่อยมันไปสักพัก

억지로 삼킨 매일의 상념들을
ออกจีโร ซัมคิน แมอีรี ซังนยอมดือรึล
ความคิดแต่ละวันที่ฉันฝืนกล้ำกลืน

수많은 세상 속에 시선들
ซูมันฮึน เซซัง โซเก ชีซอนดึล
สายตาบนโลกที่นับไม่ถ้วน

모두 지울 수 있는 곳으로
โมดู จีอุล ซู อิซนึน โกซือโร
ทอดมองไปยังสถานที่ที่สามารถลบล้างทุกสิ่งได้

늘 같은 자리에서 머물러
นึล กาทึน จารีเอซอ มอมุลลอ
เธอมักจะอยู่ที่เดิมเสมอ

아무것도 바라지 않는 너
อามูกอซโด บาราจี อันฮึน นอ
เธอคนที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

잠드는 순간까지도 따스히 감싸줘
จัมดือนึน ซุนกันคาจีโด ตาซือฮี กัมซาจวอ
แค่กอดฉันอย่างอบอุ่น แม้ในขณะที่ฉันกำลังหลับอยู่

내일의 두려움을 삼켜줘
แนอีรี ดูรยออุมมึล ซัมคยอยอจวอ
ก็ทำให้ความกลัวของวันพรุ่งนี้ถูกกลืนกินไป

더 이상 아픔도
ทอ อีซัง อาพึมโด
ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป

두렵지가 않은 걸
ดูรยอบจีกา อันฮึน กอล
ฉันไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว

내 곁에 있어준 네가 있어
แน กยอเท อิซซอจุน นีกา อิซซอ
แค่เธออยู่ข้างฉัน

웃을 수 있게 만들어줘
อูซึล ซู อิซเก มันดือรอจวอ
ทำให้ฉันยิ้ม

늘 같은 자리에서 머물러
นึล กาทึน จารีเอซอ มอมุลลอ
เธอมักจะอยู่ที่เดิมเสมอ

아무것도 바라지 않는 너
อามูกอซโด บาราจี อันฮึน นอ
เธอคนที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

잠드는 순간까지도 따스히 감싸줘
จัมดือนึน ซุนกันคาจีโด ตาซือฮี กัมซาจวอ
แค่กอดฉันอย่างอบอุ่น แม้ในขณะที่ฉันกำลังหลับอยู่

내일의 두려움을 삼켜줘
แนอีรี ดูรยออุมมึล ซัมคยอยอจวอ
ก็ทำให้ความกลัวของวันพรุ่งนี้ถูกกลืนกินไป

차가운 밖의 공기마저도
ชากาอุน บักกี กงกีมาจอโด
แม้อากาศเย็นจากภายนอก

잊을 수 있게 나를 반겨와
อีจึล ซู อิซเก นารึล ยังยอวา
ก็ต้อนรับฉันจนฉันลืมไปเลยว่า

다시 숨을 돌려 일어설 수 있어
ดาชี ซูมึล ดลลยอ อีรอซอล ซู อิซซอ
ฉันสามารถหายใจและยืนขึ้นได้อีกครั้ง

늘 너를 향해 가고 있다고
นึล นอรึล ฮยังแฮ กาโก อิซดาโก
เพื่อก้าวเดินไปหาเธอ

집에 갈까
จีเบ กัลคา
ฉันควรจะกลับบ้านดีไหมนะ

무거운 발걸음을 멈추고
มูกอนอุน บัลกอือมึล มอมชูโก
หยุดฝีเท้าที่หนักหน่วง

----------------------------------------------------
TH-TRANS: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า