[แปลเพลง] LIA (ITZY) - Blue Flower (Alchemy Of Souls: Light And Shadow OST Part 1) : มองไปที่ดอกไม้สีฟ้าที่บานสะพรั่งในตาของเธอIf you stay
ถ้าเธออยู่

아직 마음속에 남아
อาจิค มาอืมโซเก นามา
มันจะยังคงอยู่ในหัวใจของฉัน

If you come
ถ้าเธอเข้ามา

다시 똑같은 기억속을 돌아
ดาชี ตกกาทึน กีออกโซกึล โดรา
มันจะย้อนกลับไปในความทรงจำเดิม ๆ

헤매이다 울고 아파하다 그리워하는 내게
เฮแมอีดา อุลโก อาพาฮาดา กือรีวอฮานึน แนเก
ที่ฉันปรารถนาหาเธอ ที่เราได้หลงทาง ได้ร้องไห้ และเจ็บปวดด้วยกัน

찢어진 심장에 독이 되어 돌아온대도
จีจอจิน ชิมจังเก โดกี ดเวออ โดราอนแดโด
ถ้าหากว่ามันจะกลายเป็นพิษที่ทำให้หัวใจบอบช้ำ

So I’m standing with you
ฉันจะยังคงอยู่ข้างเธอนะ

나의 마음 깊이 빼어낼 수 없는 칼날을 품고
นาเย มาอืม กีพี แพออเนล ซู ออมนึน คัลลารึล พุมโก
ด้วยคมมีดที่ไม่อาจดึงออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ

Still I’m praying for you
ฉันยังคงภาวนาให้เธอ

베어낼 수 없는 이 아픈 상처를 끌어안아본다
เบออเนล ซู ออมนึน อี อาพึน ซังชยอรึล คือรออานาบนดา
ฉันจะโอบกอดบาดแผลอันเจ็บปวดที่ตัดไม่ขาดนี้ไว้

If you stay
ถ้าเธออยู่

바람에 날리던 기억
บาราเม นัลลีตอน กีออค
ในความทรงจำที่ถูกลมพัด

If you come
ถ้าเธอเข้ามา

홀로 버티던 끝모를 시간
ฮลโล บอทีตอน คึทโมรึล ชีกัน
เวลาที่ฉันต้องทนอยู่คนเดียว

내게 한순간의 꿈처럼 손을 건네 준다면
แนเก ฮันซุนกาเน คุมชอรอม โซเนล กอนเน จุนดามยอน

เพียงแค่เธอยื่นมือมาให้ฉัน มันคงเป็นเหมือนฝันที่หายวับไป

빛을 따라온 그림자같던 널 품고 쓰러지던 날
บีชึล ตาราอน กือริมจากาตอน นอล พุมโก ซือรอจีตอน นัล
วันที่ฉันล้มลงอยู่ในอ้อมแขนของเธอเหมือนเงาที่อยู่ตามแสงไฟ

내 시간도 멈춘 날에
แน ชีกันโด มอมชุน นาเร
ในวันที่เวลาของฉันหยุดลง

So I’m standing with you
ฉันจะยังคงอยู่ข้างเธอนะ

나의 마음 깊이 빼어낼 수 없는 칼날을 품고
นาเย มาอืม กีพี แพออเนล ซู ออมนึน คัลลารึล พุมโก
ด้วยคมมีดที่ไม่อาจดึงออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ

Still I’m praying for you
ฉันยังคงภาวนาให้เธอ

베어낼 수 없는 이 아픈 상처를
เบออเนล ซู ออมนึน อี อาพึน ซังชยอรึล
บาดแผลอันเจ็บปวดที่ไม่อาจตัดขาดได้นี้

So I’m standing with you
ฉันจะยังคงอยู่ข้างเธอนะ

전해주지 못한 말 끝내 담아둔채 간직한 그말
จอนแฮจูจี มทฮัน มัล คึนแน ดามาดันแช กันจิกฮัน กือมัล
คำพูดที่ฉันเก็บไว้โดยไม่บอกเธอ

So I’m telling you now
ซึ่งฉันจะบอกเธอตอนนี้

많이 그리웠다고
มานี กือรีวอตาโก
ฉันคิดถึงเธอมาก

너의 눈에 다시핀 푸른꽃을 보며
นอเย นูเน ดาชีพิน พูรึนคชชึล โบมยอ
พร้อมกับมองไปที่ดอกไม้สีฟ้าที่บานสะพรั่งในตาของเธอ

----------------------------------------------------
TH-TRANS: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า