[แปลเพลง] Choi Jong Ho (ATEEZ) - Gravity (Reborn Rich OST Part 1) : สักวันหนึ่ง ฉันจะไปหาเธอให้ได้


Title: Gravity
Artist: Choi Jong Ho (ATEEZ)
Original Soundtrack: Reborn Rich OST 


Remember who you are,

จำเอาไว้ว่าเธอเป็นใคร

여긴 나의 Battle field, 숨을 곳도 없는 길
ยอกิน นาเอ Battle field, ซูมึล กอทโด ออมนึน กิล
เพราะที่นี่คือสนามรบของฉัน ไม่มีเส้นทางให้หลบซ่อน

피하려 해봐도 드러나는 모든게 unreal things
พีฮารยอ แฮบวาโด กือรอนานึน โมดึนเก unreal things
แม้ว่าฉันพยายามจะหลีกเลี่ยง ทุกสิ่งที่เปิดเผยออกมาเป็นสิ่งที่ไม่จริง

말하지마 어느 곳이 길인지
มัลฮาจีมา ออนือ โกชี กีรินจี
อย่าบอกฉันว่าเส้นทางนั้นคือที่แห่งใด

언젠가는 널 찾게 될거야
อนเจนกานึน นอล ชัทเก เทวลกอยา
สักวันหนึ่ง ฉันจะไปหาเธอให้ได้

어서 다 깨어나, 운명을 데려와
ออซอ ดา แคออนา, อุนมยองงึล เดรยอวา
ตื่นขึ้นมา ให้โชคชะตานำพา

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

나는 날아가, 굴레를 벗어나
นานึน นารากา, กุลเลรึล บอซอนา
ฉันจะบินออกไป หลุดพ้นจากสิ่งหน่วงเหนี่ยว

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

Remember who you are,
จำเอาไว้ว่าเธอเป็นใคร

떠오르는 기억이 다시 너를 찾지만
ตอโอรือนึน กีออกกี ดาชี นอรึล ชัทจีมัน
ถ้าหากแม้นความทรงจำของฉันหาเธอเจอ

아무리 애써도 보여지는 모든게 unreal things
อามูรี เอซซอโด โบยอจีนึน โมดึนเก unreal things
ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหน ทุกสิ่งที่เปิดเผยออกมาเป็นสิ่งที่ไม่จริง

떠나지마 모든 것이 변해도
ตอนาจีมา โมดึน กอชี บยอนแฮโด
อย่าทิ้งกันไป แม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลง

언젠가는 내곁에 올꺼야
อนเจนกานึน แนกยอทเท อลคอยา
สักวันหนึ่ง เธอจะมาอยู่ข้างฉันเอง

어서 다 깨어나, 운명을 데려와
ออซอ ดา แคออนา, อุนมยองงึล เดรยอวา
ตื่นขึ้นมา ให้โชคชะตานำพา

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

나는 날아가, 굴레를 벗어나
นานึน นารากา, กุลเลรึล บอซอนา
ฉันจะบินออกไป หลุดพ้นจากสิ่งหน่วงเหนี่ยว

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

숨막힐 어둠도 막지 못해
ซุมมาคิล ออดุมโด มัคจี มทแฮ
แม้แต่ความมืดมิดก็มิอาจหยุดยั้งได้

혼자선 한 걸음도 걷지 못해
ฮนจาซอน ฮัน กอรึมโด กอทจี มทแฮ
ฉันคนเดียวยังเดินไม่ได้สักก้าว

내 곁에 니가 있어 난 이겨내
แน กยอเท นีกา อิซซอ นัน อีกยอแน
เพราะเธออยู่เคียงข้างฉัน ฉันจึงก้าวข้ามมันมาได้

비로소 운명도 넘어설 수 있게
บีโซโร อุนมยองโด นอมอซอล ซู อิทเก
เพื่อที่ฉันจะเอาชนะโชคชะตาของฉันได้

이제는 나에게 말해줘 두려움 따윈 없으니까
อีเจนึน นาเอเก มัลแฮจวอ ดุลลยออุม ตาวิน ออบซือนีกา
ตอนนี้บอกฉันที ความกลัวมันหายไปหมดแล้ว

너와 다른 길을 걷고 있는 것 같아
นอวา ดารึน กีรึล กอทโก อินนึน กอท กาทา
ฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังเดินไปบนเส้นทางที่แตกต่างจากเธอ

아무리 내 길을 막아도 아무도 겁나지 않는걸
อามูรี แน กีรึล มากาโด อามูโด กอมนาจี อันนึนกอล
ไม่ว่าพวกมันจะคอยขวางกั้นฉันแค่ไหน ฉันไม่กลัวใครหรอก

지금 내겐 네가 필요해
จีกึม แนเกน นีกา พีรโยแฮ
ตอนนี้สำหรับฉัน ฉันต้องการเธอ

어서 다 깨어나, 운명을 데려와
ออซอ ดา แคออนา, อุนมยองงึล เดรยอวา
ตื่นขึ้นมา ให้โชคชะตานำพา

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

나는 날아가, 굴레를 벗어나
นานึน นารากา, กุลเลรึล บอซอนา
ฉันจะบินออกไป หลุดพ้นจากสิ่งหน่วงเหนี่ยว

Boy, can’t you see, deny your gravity
เธอไม่เห็นเหรอ สิ่งที่ยับยั้งแรงโน้มถ่วงเอาไว้

----------------------------------------------------
TH-TRANS : melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า