[แปลเพลง] Lee Hyun - Only You (Eve OST Part 4) : ฉันกำลังมองเธออยู่ มองแต่เธอเพียงผู้เดียว


Title: Only You
Artist: Lee Hyun
Original Soundtrack: Eve OST


내게 불어오고 있죠 그대라는 낯선 바람에
แนเก บูรอโอโก อิทจโย คือแดรานึน นัทซอน บาราเม
มันพัดโชยมาหาฉัน สายลมที่ไม่คุ้นเคยของเธอ

시간이 멈춘 듯 떨려오던 그 순간에
ชีกานี มอมชุน ดึท ตอลลยอโอตอน คือ ซุนกาเน
ในขณะนั้นตัวฉันสั่นราวกับเวลาได้หยุดลง

나 돌아갈 수 없단 걸 느끼죠
นา โดรากัล ซู ออบดัน กอล นึคคีจโย
รู้สึกเหมือนว่าจะหวนกลับมาไม่ได้

다시 바라보고 있죠 또 기다리고 있죠
ดาชี บาราโบโก อิทจโย โต คีดารีโก อิทจโย
ฉันกำลังมองกลับไปที่เธออีกครั้ง และเฝ้ารอเธออีกแล้ว

날 바라봐 준다면 그대만 그대만 나를
นัล บาราบวา จุนดามยอน คือแดมัน คือแดมัน นารึล
ถ้าเธอมองมาที่ฉัน เพียงเธอเท่านั้น เธอเท่านั้นที่มองมาที่ฉัน

아무 일도 없던 듯이 그대에게 다가갈게 이렇게
อามู อิลโด ออบตอน ดือชี คือแดเอเก ดากากัลเค อีรอเค

ฉันก็จะไปหาเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

다시 돌아갈 수 있나요 나를 안아줬던 그때로
ดาชี โดรากัล ซู อิทนาโย นารึล อานาจวอทตอน คึทแทโร
ฉันขอย้อนเวลากลับไปได้ไหม ช่วงเวลาที่เธอกอดฉัน

내겐 무엇보다 소중했던 모든 순간을
แนเกน มูออทโบดา โซจุงแฮทตอน โมดึน ซุนกานึล
ทุกช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับฉัน

다 지울 수는 없겠죠 또다시 그댈 찾아요
ดา จีอุล ซูนึน ออบเกทจโย โต ดาชี คือเดล ชาจาโย
ฉันไม่สามารถลบทุกอย่างได้ และเป็นอีกครั้งที่ฉันกำลังมองหาเธอ

다시 바라보고 있죠 또 기다리고 있죠
ดาชี บาราโบโก อิทจโย โต คีดารีโก อิทจโย
ฉันกำลังมองย้อนกลับไปที่เธออีกครั้ง และเฝ้ารอเธออีกแล้ว

날 바라봐 준다면 그대만 그대만 나를
นัล บาราบวา จุนดามยอน คือแดมัน คือแดมัน นารึล
ถ้าเธอมองมาที่ฉัน เพียงเธอเท่านั้น เธอเท่านั้นที่มองมาที่ฉัน

아무 일도 없던 듯이 그대에게 다가갈게 이렇게
อามู อิลโด ออบตอน ดือชี คือแดเอเก ดากากัลเค อีรอเค

ฉันก็จะไปหาเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

조금씩 스쳐가는 시간들에
โจกึมชิก ซือชยอกานึน ชีกันดือเร
ช่วงเวลาค่อยๆ ผ่านไปทีละนิด

그댈 지워도 지워지지가 않잖아
คือเดล จีวอโด จีวอจีจีกา อันจันฮา
ถึงฉันจะลบเธอออกไปก็ลบไม่ได้

우리가 선명해져 그날의 기억을 부르며
อูรีกา ซอนมยองแฮจยอ คือนาเร คีออกึล บูรือมยอ
แม้เราเข้าใจกันมากขึ้นที่พอจะเรียกความทรงจำในวันนั้น

소리 없이 그댈 기다리죠
โซรี ออบชี คือเดล คีดารีจโย
ฉันจะรอเธออย่างเงียบๆ

그댈 바라보고 있죠 오직 그대만을 찾죠
คือเดล บาราโบโก อิทจโย โอจิก คือแดมานึล ชัทจโย
ฉันกำลังมองเธออยู่ มองแต่เธอเพียงผู้เดียว

날 바라봐 준다면 그대만 그대만 나를
นัล บาราบวา จุนดามยอน คือแดมัน คือแดมัน นารึล
ถ้าเธอมองมาที่ฉัน เพียงเธอเท่านั้น เธอเท่านั้นที่มองมาที่ฉัน

아무 일도 없던 듯이 짙어지는 그리움에
อามู อิลโด ออบตอน กือชี จีทอตีนึน คือรีอูเม
ความคิดถึงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

언제나 그대만을 기다리고 기다리죠
อนเจนา คือแดมานึล คีดารีโก คีดารีจโย
ไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็จะรอเธอ...รอเธอเสมอ

----------------------------------------------------
Eng-Trans: MARMENiO
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า