[แปลเพลง] Hong Isaac - Pain (Happiness OST Part 2) : ฉันวนเวียนอยู่ในความมืดมิดและถูกขังอยู่กับความสิ้นหวัง


Title: Pain
Artist: Hong Isaac
Original Soundtrack: Happiness OST Part 2


잔혹한 날들이 나를 찾아올 때면
จันฮกฮัน นัลดือรี นารึล ชาจาอล แตมยอน
เมื่อวันที่โหดร้ายย่ำเข้ามาหาฉัน

깊어지는 숨소리 점점 나를 조여와
กีพอจีนึน ซุมโซรี จอมจอม นารึล โจยอวา
เสียงลมหายใจเข้าที่อยู่ลึกสุดค่อย ๆ รัดแน่นมากยิ่งขึ้น

Please. I just one everything to stop
ได้โปรดเถอะ ฉันขอหยุดทุกอย่างไว้

날카로운 말들로
นัลคาโรอุน มัลดึลโล
แม้พูดด้วยถ้อยคำที่เจ็บปวด

I don't want a change in my life

ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของฉันเกิดการเปลี่ยนแปลง

지친 나를 데려가
จีชิน นารึล เดรยอกา
พาฉันไปด้วยนะ

잿빛 사이로 타들어가 붉게 물든 날 잡아줘
เจทบิท ซาอีโร ทาดือรอกา บุคเก มุลดึน นัล จาบาจวอ
มันเผาไหม้ฉันจากสีเทากลายเป็นสีแดง

어둠 속을 헤엄쳐가 절망 속에 갇힌 날
ออดุม โซกึล เฮออมชยอกา จอลมัง โซเก กาชิน นัล
วันที่ฉันวนเวียนอยู่ในความมืดมิดและถูกขังอยู่กับความสิ้นหวัง

붉은빛 There Comes the Pain 말도 없이 다가와
บุลกึนบิท There Comes the Pain มัลโด ออบชี ดากาวา
แสงสีแดงมาพร้อมกับความเจ็บปวด มาพร้อมกับคำพูดที่ไร้เสียงใดใด

달라진 날들이 찾아와도
ดัลลาจิน นัลดือรี ชาจาวาโด
แม้ว่าจะมีวันที่เปลี่ยนแปลง

Please. I just one everything to stop
ได้โปรดเถอะ ฉันขอหยุดทุกอย่างไว้

날카로운 말들로
นัลคาโรอุน มัลดึลโล
แม้พูดด้วยถ้อยคำที่เจ็บปวด

I don't want a change in my life

ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของฉันเกิดการเปลี่ยนแปลง

지친 나를 데려가
จีชิน นารึล เดรยอกา
พาฉันไปด้วยนะ

잿빛 사이로 타들어가 붉게 물든 날 잡아줘
เจทบิท ซาอีโร ทาดือรอกา บุคเก มุลดึน นัล จาบาจวอ
มันเผาไหม้ฉันจากสีเทาให้กลายเป็นสีแดง

어둠 속을 헤엄쳐가 절망 속에 갇힌 날
ออดุม โซกึล เฮออมชยอกา จอลมัง โซเก กาชิน นัล
วันที่ฉันวนเวียนอยู่ในความมืดมิดและถูกขังอยู่กับความสิ้นหวัง

타락하는 어둠은 조여오는 의미를
ทารักฮานึน ออดูมึน โจยอโอนึน อึยมีรึล
ความมืดมิดที่หลงเข้ามาคือความหมายที่แน่นอนชัดเจน
 
피에 물든 눈물은 삶에 지친 죽음을
พีเอ มุลดึน นุนมูรึน ซัลเม จีชิน จูกือมึล
น้ำตาที่เปื้อนด้วยเลือดคือความตายอันน่าเบื่อหน่ายของชีวิต

I don't want a change in my life
ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของฉันเกิดการเปลี่ยนแปลง

지친 나는 죽어가
จีชิน นานึน จูกอกา
ฉันเหนื่อยเหมือนกำลังจะตาย

잿빛 사이로 타들어가 붉게 물든 날 잡아줘
เจทบิท ซาอีโร ทาดือรอกา บุคเก มุลดึน นัล จาบาจวอ
มันเผาไหม้ฉันจากสีเทาให้กลายเป็นสีแดง

어둠 속을 헤엄쳐가 절망 속에 갇힌 날
ออดุม โซกึล เฮออมชยอกา จอลมัง โซเก กาชิน นัล
วันที่ฉันวนเวียนอยู่ในความมืดมิดและถูกขังอยู่กับความสิ้นหวัง

----------------------------------------------------
Lyrics: klyricsforyou
Eng-Trans: k-channel
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า