[แปลเพลง] Jeong Sewoon - Door (Your Moon) (My Roommate is a Gumiho OST Part 1) : เพราะดวงจันทร์นั้นเป็นประตูไปสู่เธอ


Title: Door (Your Moon)
Artist: Jeong Sewoon
Original Soundtrack: My Roommate is a Gumiho OST Part 1


오늘 밤도 네 생각이 나 잠이 오질 않아
โอนึล บัมโด นี แซงกากี นา จามี โอจิล อันฮา
ฉันนอนไม่หลับอีกแล้วในคืนนี้เพราะฉันคิดถึงเธอ

Oh every night
ทุกๆ คืน

너에게 난 어떤 의미일까 그게 궁금해 난
นอเอเก นัน ออตอน อึยมีอิลคา กือเก กุงกึมแฮ นัน
เอาแต่เฝ้าสงสัยว่าฉันมีความหมายยังไงกับเธอ

Please tell me now
บอกฉันทีได้ไหม

나도 모르게 맘이 깊어지는 걸
นาโด โมรือเก มามี กีพอจีนึน กอล
ความรู้สึกของฉันเติบโตขึ้นโดยไม่รู้ตัว

너에게 스며들어 가
นอเอเก ซือมยอนดือรอ กา
จนมันซึมเข้าไปในตัวของเธอ

기다린 만큼 더 짙어질 거야
กีดาริน มันคึม ดอ จีทอจิล กอยา
ยิ่งฉันรอนานเท่าไร มันยิ่งเติบโตหนาขึ้น

저 달에게 물어봐
จอ ดาเรเก มูรอบวา
ลองถามดวงจันทร์ดูสิ

Tell me now How you do it
บอกฉันที เธอทำได้ยังไง

나의 밤은 너로 가득해
นาเอ บามึน นอโร กาดึกแฮ
ค่ำคืนของฉันเต็มไปด้วยเธอ

Stare at me now I wanna be your moon
มองมาที่ฉันสิ ฉันอยากเป็นดวงจันทร์ของเธอ

아직 서툴고 모자라단 걸 잘 알아
อาจิก ซอทุลโก โมจารัน กอล จัล อารา
ฉันรู้ดีว่าตัวเองซุ่มซ่ามและยังไม่ดีพอ

그래도 나 손을 내밀어 볼게
กือแรโด นาโซนึล แน มีรอ บลเก
แต่ฉันก็ยังจะยื่นมือตัวเองออกไป

저 달은 너에게 가는 문일 거야
จอ ดารึน นอเอเก กานึน มูนิล กอยา
เพราะดวงจันทร์นั้นเป็นประตูไปสู่เธอ

YOUR MOON YOUR STARS YOU

I wanna be your Star
ฉันอยากเป็นดวงจันทร์ของเธอ

YOUR MOON YOUR STARS YOU

오늘 하루는 어땠는지 궁금해 난 매일
โอนึล ฮารูนึน ออแตซนึนจี กุงกึมแฮ นัน เมอิล
ฉันอยากรู้ว่าแต่ละวัน เธอเป็นอย่างไรบ้าง

Oh starry night
ในคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว

너의 웃음을 지켜주고 싶어 허락해줄래?
นออี อูซือมึล จีคยอจูโก ชีพอ ฮอรักแฮจุลแล
ฉันอยากจะปกป้องรอยยิ้มของเธอ เธอจะยอมไหม

네 생각에 밤은 더 깊어지는걸
นีแซงกาเก บามึน ดอ กีพอจีนึนกอล
เพียงแค่คิดถึงเธอ ทำให้คืนนี้ดึกยิ่งขึ้น

너에게 스며들어 가
นอเอเก ซือมยอนดือรอ กา
มันซึมเข้าไปในตัวของเธอ

기다린 만큼 더 짙어질 거야
กีดาริน มันคึม ดอ จีทอจิล กอยา
ยิ่งฉันรอนานเท่าไร มันยิ่งเติบโตหนาขึ้น

저 달에게 물어봐
จอ ดาเรเก มูรอบวา
ลองถามดวงจันทร์ดูสิ

Tell me now How you do it
บอกฉันที เธอทำได้ยังไง

나의 밤은 너로 가득해
นาเอ บามึน นอโร กาดึกแฮ
ค่ำคืนของฉันเต็มไปด้วยเธอ

Stare at me now I wanna be your moon
มองมาที่ฉันสิ ฉันอยากเป็นดวงจันทร์ของเธอ

아직 서툴고 모자라단 걸 잘 알아
อาจิก ซอทุลโก โมจารัน กอล จัล อารา
ฉันรู้ดีว่าตัวเองซุ่มซ่ามและยังไม่ดีพอ

그래도 나 손을 내밀어 볼게
กือแรโด นาโซนึล แน มีรอ บลเก
แต่ฉันก็ยังจะยื่นมือตัวเองออกไป

저 달은 너에게 가는 문일 거야
จอ ดารึน นอเอเก กานึน มูนิล กอยา
เพราะดวงจันทร์นั้นเป็นประตูไปสู่เธอ

모두 사라지고 너만 남는 기적
โมดู ซาราจีโก นอมัน นัมนึน กีจอก
มันเป็นปาฏิหาริย์ที่ทุกสิ่งหายไปและเหลือเธอเพียงคนเดียว

Moon 뒤에 너 있는 것 같아
มูน ดวีเอ นอ อิซนึน กอท กาทา
ฉันรู้สึกเหมือนเธอซ่อนตัวอยู่หลังดวงจันทร์

이제는 너에게 나 말할게
อีเจนึน นอเอเก นา มัลฮัลเก
ตอนนี้ฉันจะบอกกับเธอ

매일 널 생각했어
เมอิล นอล แซงกักแฮซอ
ฉันคิดถึงเธอในทุกวัน

내 세상을 너로 채웠어
แน เซซังงึล นอโร แซวอซอ
โลกของฉันเต็มไปด้วยเธอ

조금만 기다려줄래?
โจกึมมัน กีดารยอจุลแล
เธอจะรอฉันอีกสักนิดได้ไหม

많이 서툴고 부족한 게 많지만
มันฮี ซอทุลโก บูจกฮัน เก มันจีมัน
แม้ว่าฉันยังซุ่มซ่ามและยังไม่ดีพอ

이런 나라도 혹시 괜찮다면
อีรอน นาราโด ฮกชี แควนชันดามยอน
ถึงอย่างไร ถ้าเธอโอเคกับมัน

매일 내가 너의 밤을 밝혀줄게
เมอิล แนกา นออี บามึล บัลคยอจุลเก
ฉันจะทำให้ค่ำคืนของเธอสดใสขึ้นในทุกๆ วัน

----------------------------------------------------
Lyrics: music.bugs
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า