Parasite ขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลมากที่สุดในโลกของปี 2019


Parasite คือภาพยนตร์ที่สามารถกวาดรางวัลได้มากที่สุดในโลกของปี 2019 ซึ่งได้มากถึง 127 รางวัล จากงานประกาศรางวัลใหญ่ ๆ ทั่วโลก

Parasite | 127 รางวัล
Certified Fresh 99% (คะแนนเฉลี่ย 9.37/10)

1917 | 79 รางวัล
Certified Fresh 89% (คะแนนเฉลี่ย 8.35/10)

Marriage Story | 75 รางวัล
Certified Fresh 95% (คะแนนเฉลี่ย 8.83/10)

Once Upon a Time in Hollywood | 67 รางวัล
Certified Fresh 85% (คะแนนเฉลี่ย 7.82/10)

The Irishman | 46 รางวัล
Certified Fresh 96% (คะแนนเฉลี่ย 8.77/10)

Little Women | 41 รางวัล
Certified Fresh 95% (คะแนนเฉลี่ย 8.56/10)

Us | 39 รางวัล
Certified Fresh 93% (คะแนนเฉลี่ย 7.95/10)

Knives Out | 37 รางวัล
Certified Fresh 97% (คะแนนเฉลี่ย 8.30/10)

ที่มา (1)

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า