ประเทศเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่งทางด้านนวัตกรรมอีกครั้ง


ประเทศเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่งทางด้านนวัตกรรมอีกครั้ง จากทั้งหมด 50 ประเทศที่มีเศรษฐกิจทางด้านนวัตกรรมดีที่สุด

การจัดอันดับดังกล่าวถูกรวบรวมโดย Bloomberg โดยปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับ ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity), มูลค่าเพิ่มทางการผลิต (Manufacturing added-value), ผลผลิต (Productivity), ความหนาแน่นของเทคโนโลยีชั้นสูง (High-tech density), ประสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา (Tertiary efficiency), ความเข้มข้นของนักวิจัย (Researcher concentration) และกิจกรรมด้านสิทธิบัตร (Patent activity)

ดัชนีนวัตกรรมของ Bloomberg ปี 2018 แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ยังคงเป็นอันดับ 1 เช่นเดิม ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในขณะที่สหรัฐอเมริกา ตกไปถึงอันดับที่ 11 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีที่สหรัฐฯ ไม่ติด 1 ใน 10 อันดับแรก

บริษัทที่สร้างมูลค่าสูงที่สุดของเกาหลีใต้ คือ บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และถูกนำมาใส่ในดัชนีนวัตกรรมของ Bloomberg

50 ประเทศที่เศรษฐกิจทางด้านนวัตกรรมดีที่สุด

ที่มา (1)

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า