[แปลเพลง] Joe Layne - What Lies Ahead (Happiness OST Part 1) : บางครั้งชีวิตรู้สึกยากลำบากราวกับไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลย


Title: What Lies Ahead
Artist: Joe Layne
Original Soundtrack: Happiness OST


I don’t know
ฉันไม่รู้

what lies ahead in my life
สิ่งที่รออยู่ในอนาคตของฉันคืออะไร

But that’s ok
แต่มันจะไม่เป็นอะไร

Like the thousands
เหมือนกับหลายพันวัน

of days I’ve spent
ที่ผ่านมา

Will be ok
จะไม่เป็นอะไร

And I know I’ll keep going
และฉันรู้ว่าฉันยังคงดำเนินชีวิตต่อไป

Keep dreaming and keep loving
รักษาความฝันเอาไว้ และประคองความรักนี้ต่อไป

Not knowing what lies ahead
โดยที่รู้เลยว่าวันข้างหน้าต้องเจอกับอะไร

Ahead
ในอนาคต

Sometimes life gets so hard
บางครั้งชีวิตรู้สึกยากลำบาก

Feels like there’s no one else
ราวกับไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลย

But myself against the world
ยกเว้นตัวฉันที่ต่อสู้กับโลกใบนี้

The whole world

ทั้งใบ

But I know
แต่ฉันรู้

You can only
ว่าเธอเพียงคนเดียว

see the light in the dark
สามารถเห็นแสงสว่างในมุมมืด

And I know
และฉันรู้

Miracles only
มีเพียงแค่ปาฏิหาริย์

happen if you believe
ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเธอยังยึดมั่น

So carry on like you’ve never fell
ดังนั้น สู้ต่อไปเหมือนไม่เคยล้มลง

And love like
เช่นเดียวกับความรัก

You’ve never been hurt
เพื่อที่เธอจะได้ไม่เจ็บปวด

Carry on like you’ve never fell
สู้ต่อไปเหมือนไม่เคยล้มลง

Carry on
ทำต่อไป

Not knowing what lies ahead
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า

Not knowing what lies ahead
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า

I don’t know what lies ahead of you and me
ฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ในอนาคตระหว่างเธอและฉัน

But that’s ok
แต่จะผ่านไปให้ได้

Like the thousands
เหมือนกับหลายพันวัน

of days we’ve spent
ที่ผ่านมา

Will be ok
จะไม่เป็นอะไร

Sometimes life gets so hard
บางครั้งชีวิตรู้สึกยากลำบาก

Feels like there’s no one else
ราวกับไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลย

But myself against the world
ยกเว้นตัวฉันที่ต่อสู้กับโลกใบนี้

The whole world
ทั้งใบ


But I know
แต่ฉันรู้

You can only see
ว่าเธอเพียงคนเดียว

the light in the dark
สามารถเห็นแสงสว่างในมุมมืด

And I know
และฉันรู้

Miracles only happen
มีเพียงแค่ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้น

If you believe
ถ้าหากเธอยังยึดมั่น

So carry on like you’ve never fell
ดังนั้น สู้ต่อไปเหมือนเธอไม่เคยล้มลง

And love like you’ve never been hurt
เช่นเดียวกับความรัก เพื่อเธอจะได้ไม่เจ็บปวด

Carry on like you’ve never fell
สู้ต่อไปเหมือนไม่เคยล้มลง

Carry on
ทำต่อไป

Not knowing what lies ahead
แม้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า

Not knowing what lies ahead
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า

What lies ahead
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต

----------------------------------------------------
Lyrics: sleeplessaliana
Th-Trans: melon_Thaisub

0/แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า